Der bliver nu lavet et par små ændringer af morgentræning for voksne med tilmelding fra uge til uge. Det er hverken tid og sted, der bliver ændret, men derimod holdsammensætningen, da der ser ud til at være potentiale til flere deltagere, end der er lige nu.

Der er tre muligheder for tilmelding til morgentræning:

  • Tirsdag kl. 7.30-8.30
  • Torsdag kl. 7-8
  • Torsdag kl. 8-9

Torsdag kl. 7-8 er absolut den mest populære, i så høj grad at der ofte er venteliste. De to andre træninger er derimod blevet aflyst flere gange. Det er lagt op til, at alle tre er for grupperne grøn og rød, men i praksis har der været så stor en styrkeforskel, at flere deltagere har fravalgt at melde sig, fordi styrkeforholdet ikke passede.

For at sikre, at alle tre træninger bliver populære og med mange deltagere er det nu fremover sådan, at de stærke motionister har to af træningerne, og de øvede og let øvede har den ene. Med den ændring håber vi, at træningen for de øvede/let øvede får nok deltagere og at de stærke vil fordele sig på de to øvrige.

Dermed ser morgentræningsplanen således ud:

  • Tirsdag kl. 7.30-8.30: Stærke motionister – blå og grøn gruppe
  • Torsdag kl. 7-8: Stærke motionister – blå og grøn gruppe
  • Torsdag kl. 8-9: Øvede og let øvede motionister – rød og gul gruppe

Er du i tvivl om din aktuelle gruppe, så skriv en mail til Sisse på sisse@roskildetennisklub.dk.

Der er tilmelding via bookingsystemet – gå til Forsiden – Tilmelding til træning – Tilmelding hver uge.

Her er links til de næste træninger:

Blå og grøn gruppe:

Rød og gul gruppe: