Årets majkampagne for nye voksne kommer ikke til at starte søndag den 3. maj, men forhåbentlig to uger senere. Dog er det endnu ikke sikkert – det afhænger af de retningslinjer fra sundhedsmyndighederne og Dansk Tennis Forbund, som vi fortsat venter på.

Begynderudvalget har holdt Skypemøde for at drøfte situationen – og der er sendt besked ud til de ca. 30, der er tilmeldt på nuværende tidspunkt. Vi håber naturligvis at få plads til flere, men endnu ved vi ikke, om det bliver muligt at samles i hold, som vi plejer, eller om der skal laves om på konceptet.

Begynderudvalget mødes igen, så snart der er kommet nogle udmeldinger.

Som klub har vi brug for nye medlemmer hvert år – både til at erstatte dem, der falder fra, men også for hele tiden at få ny energi fra nye, der bare stråler af glæde over at have stiftet bekendtskab med tennis. Begynderudvalget håber, at mange fortsat er klar til at hjælpe specielt på banerne med intro, når der kommer klarhed over, hvornår og i hvilken form majkampagnen kan afvikles.

Har du lyst til at være med, kan du allerede nu skrive til begynder@roskildetennisklub.dk og fortælle, at du gerne vil hjælpe. Det er mailadressen, som hele begynderudvalget modtager.

Her kan du finde siden med tilmelding til majkampagnen.

Henrik Overgaard Pedersen, klubmedarbejder