Med 45 tilmeldte her lige inden påske tegner årets majkampagne for voksne igen til at blive en stor succes. Tilmelding kører fortsat, så måske når vi op på sidste års niveau med ca. 60 tilmeldte. Deltagerne glæder sig – og begynderudvalget er ved at lægge sidste hånd på forberedelserne.

Der mangler endnu enkelte hjælpere til at stå på banerne og hjælpe med at køre boldøvelser for de nye. Begynderudvalget efterlyser derfor medlemmer, der vil hjælpe med dette. Du kan melde dig til en eller flere søndage. Begynderudvalget har en plan for begyndertræningen, så man kan se, hvad det er, de nye skal igennem. Det er primært med røde, orange og grønne bolde. Udvalget vil meget gerne have to “igangsættere” pr. bane, hvor der kan være 4-10 deltagere, der laver boldøvelser og spiller på minitennisnet.

Du er også velkommen, hvis du vil hjælpe med praktiske opgaver uden for banerne.

Alle igangsættere og hjælpere får en T-shirt som tak for hjælpen + en invitation til et særligt “tak for hjælpen”-arrangement den 21. juni.

Igangsætterne må meget gerne melde sig via en “doodle”, som begynderudvalget har lavet. Her kan du krydse de søndage af, hvor du kan være med. Her er link til doodlen.

Hjælperne må meget gerne henvende sig på mail til Tine Bøegh-Petersen fra begynderudvalget. Du finder Tines kontaktoplysninger på siden med alle medlemmer af begynderudvalget.

Majkampagnen finder sted følgende dage:

  • Søndag den 5. maj
  • Søndag den 12. maj
  • Søndag den 19. maj
  • Søndag den 26. maj

Alle dage er kl. 15-17. Dog kan enkelte baner godt være en time mere, det afhænger af antal tilmeldingen. Den sidste dag afsluttes der dog med en turnering med efterfølgende spisning, så her er “træningen” lidt kortere.

Her kan du finde siden med informationer om majkampagnen 2019 inklusiv tilmelding, hvis du kender nogen, der kunne tænke sig at prøve at spille tennis.

Hjælp gerne med at sprede rygtet på Facebook – del vores opslag fra RTK’s Facebook-side.