Har du deltaget i RTK’s majkampagne, så er det senest fredag, du skal give besked, om du kommer på søndag den 28. maj og om du er med til den spisning, som begynderudvalget arrangerer efter træning og turnering.

Majkampagnen for voksne i Roskilde Tennis Klub er ved at slutte. Der er en træningsdag tilbage, inden du skal tage stilling til, om du ønsker at blive medlem og fortsætte med at spille tennis, eller om du siger tak for denne gang.

Den sidste gang bliver en kombination af træning og spil – og så slutter vi af med at servere en let aftensmad og noget at drikke, så alle får mulighed for at snakke med hinanden og indgå aftaler om spil fremover. Begynderudvalget fortæller også lidt om mulighederne for at spille og være sammen i Roskilde Tennis Klub – og der bliver mulighed for at stille spørgsmål.

Vi vil gerne vide, hvor mange der kommer, så derfor beder vi alle om at tilmelde sig.

Er du tilmeldt, så husk at komme. Bliver du syg eller på anden måde forhindret i sidste øjeblik, så send en mail til begynder@roskildetennisklub.dk.

 

 

 

 

 

 

 

Ja, jeg vil gerne være med til majkampagnens sidste dag, søndag den 28. maj på Dr. Sofies Vej:

Frist for tilmelding er fredag den 26. maj kl. 23.59.

Her kan du se, hvem der har tilmeldt sig begynderudvalgets afslutning for majkampagnen søndag den 28. maj. Kan du ikke se din tilmelding umiddelbart efter, du har tilmeldt dig, så gå ind på siden igen.

  • Victor Petersen
  • Morten Lyebalk
  • Shefali Chatterjee
  • Per-Martin Petersen
  • Henrik Grand Petersen
  • Markus grand Petersen
  • Mette Schou Petersen
  • Hanne Pyll
  • Mette Eisen
  • Morten Holmström
  • brit winthereik
  • Helle Michaelsen
  • Pia Winther Eriksen
  • Martin mølgaard
  • Carina Povlsen
  • Morten Bune
  • Rikke Rauff Bune
  • Vivi Thinter
  • Connie Thomsen
  • Henrik Gøtke
  • Ann Sophie Storm
  • Karina Bødker
  • MIchael Schmidt
  • Mia Pierri Naumann
  • Signe Birck Müller
  • Lotte Hedeboe Hansen
  • Anette Vest
  • Pernille Rechenbach
  • Nevenka Schroeder
  • Thomas Klavsen
  • Vivi Thinter
  • Liselotte Boas
  • Denise Mellon Hansen
  • Jesper Horn Larsen
  • Tine Bøegh-Petersen
  • Susan Junge Simonsen
  • Jesper Berg
  • Dinah Berg