Det bliver en sommer med flere nye initiativer, der alle skal støtte op om, at flest mulige får spillet tenniskampe og lært nye at kende. Det gælder både nye og “gamle” spillere – på alle niveauer.

Det fortæller det nyvalgte bestyrelsesmedlem med ansvar for motionistaktiviteter, Steen Lindegaard.

En gang om måneden kommer der en double-turnering af en slags – forskelligt koncept fra gang til gang – men derudover vil der også fast komme et nyt koncept, hvor der bliver mulighed for at spille single. Søndag aften i Darup kommer der single-turneringer netop beregnet for medlemmer af alle spillestyrker.

“Vi tester konceptet af de første gange, men tanken er, at der mange søndage hen over sommeren bliver mulighed for komme ud og spille single. Og det er for alle, så hver søndag bliver for forskellige styrkegrupper af spillere. I klubben har vi i dag alt for mange, der kender og spiller med for få. Det gælder både gamle og nye – så singletennis om søndagen er derfor et tilbud til alle,” fortæller Steen. Han har derudover en plan om, at alle kampe herfra kommer til at tælle med i en ny motionist-klubrangliste, som han selv vil styre med hård hånd. Retningslinjerne for denne rangliste er ved at blive udarbejdet.

 

Steen-assistenter søges – mange aktiviteter

Alle disse aktiviteter er dog afhængig af, at Steen får nogle stykker til at hjælpe sig med at arrangere, så det ikke er ham selv, der skal være til stede ved alle arrangementerne. Tag derfor gerne kontakt til Steen, hvis du vil deltage i Steens aktivitetsudvalg.

Derudover bliver der i år arrangeret en turnering for sidste års majkampagne. Datoen kommer hurtigst muligt, når vi har overblik over hele aktivitetsplanen for sommeren. Søndag den 17. juni prøver vi at samle så mange som muligt til at tage med til Hvalsø, der arrangerer en doubleturnering for 40+ og 60+. Det er en turnering, der kører over en enkelt dag – og vi prøver at gøre det til en RTK-klubtur. Mere om det snart.

Næstsidst, men bestemt ikke mindst, er der vores traditionelle arrangementer, der kører tirsdsag, torsdag og søndag. Tirsdag er det Jørgen Ulrich, der står bag Tirsdagstennis, der spilles på Dr. Sofies Vej kl. 9-11, og torsdag er Lasse Byberg primus motor for Torsdagstennis også kl. 9-11. Begge dage er deltagerne primært medlemmer, der er stoppet med at arbejde, men alle er velkomne, så arbejder du fast eftermiddag/aften eller har fri en gang imellem tirsdag eller torsdag, så kom endelig og vær med. Man kan dukke op uden tilmelding.

Søndag er der Søndagstennis under ledelse af Barbara Bendtsen. Her skal man tilmelde sig på forhånd, og Barbara sørger så for at fordele spillerne, så man kommer til at spille med flere forskellige makkere og modstandere. Søndagstennis er for spillere af meget blandet styrke, så har du deltaget i majkampagnen sidste år, så er du meget velkommen til at være med i Søndagstennis – sammen med alle de faste gengangere. Datoerne er på vej.

Endelig kommer der igen Dimo-turneringen, som har eksisteret i RTK i rigtig mange år. Her er det Steen Dahl, der leder slagets gang. I dimo er der både single for kvinder og mænd samt dame-, herre- og mixdouble – og man bliver placeret i grupper med andre på samme styrke, og så skal man selv kontakte modstanderne og booke tid til en times kamp mod de andre i puljen på vilkårlige tidspunkter i løbet af sæsonen.

PS: Husk, at der på Store Åbningsdag lørdag den 28. april bliver arrangeret en rigtig stor motionistturnering med plads til ca. 50 deltagere. Her er tilmelding allerede åbnet.

 

Her kan du læse mere om: