Det er nu igen muligt at søge oplysninger om mail og telefonnumre på andre medlemmer, så kan nemt kan lave aftaler om at komme ud og spille.

Det er de nye love om datasikkerhed i forbindelse med opbevaring af personoplysninger, der i første omgang gjorde, at vores gamle medlemssøgning ikke blev flyttet med over, da vi overgik til en ny version af bookingsystemet. Vores it-leverandør ønsker nemlig at udvikle en ny håndtering, der gør det muligt for medlemmer at bede om ikke at blive vist, sådan som det er intentionen i den nye lovgivning, der er på vej.

Den kortsigtede konsekvens var, at medlemslisten og søgefunktionen forsvandt. Imidlertid har vi nu lavet en ny, midlertidig løsning, hvor vi har gemt medlemslisten som et pdf-dokument. Her står alene navne, telefonnumre og mailadresser, og løsningen kræver, at vi en gang imellem skal oploade et nyt dokument, så listen passer så godt som muligt med den aktuelle medlemsliste.

Du skal være logget ind i bookingsystemet med dit medlemsnummer og pinkode for at se medlemslisten.

De nye forordninger/love omkring persondata træder i kraft i løbet af 2018, og i Danmarks Idræts Forbund sidder der en arbejdsgruppe, der i dialog med Justitsministeriet kigger på, hvad alt dette betyder for Danmarks idrætsforeninger.