Mandag den 7. december kl. 19 i RTK-hallen er der medlemsmøde, hvor det er muligt at høre mere om planerne for en haludvidelse samt udskiftning af gulvet.

Klubben har længe haft et ønske om at udvide RTK-hallen med to ekstra baner. Også en flytning af hallen til Himmelev har været på tale, blandt andet fordi området i Darup er udlagt til grusgravning.

Samtidig har vi gennem nogle år været noget pressede på banetimer om vinteren. Det er noget af et puslespil at få fordelingen til at gå op – og desværre har vi i år af pladshensyn været nødt til at afvise børn, der ønskede at træne.

Underlaget i hallen er desuden temmelig slidt, så bestyrelsen og haludvalget har derfor kigget på løsninger på dette.

Alt dette vil vi gerne fortælle mere om på et medlemsmøde mandag den 7. december. Mødet holder vi i opholdslokalet i hallen.

Der kan ikke træffes formelle beslutninger på mødet – det skal foregå på en generalforsamling, men bestyrelsen vil gerne fortælle, hvad der er sket henover sommer og efterår.

Du kan læse mere om baggrunden for mødet i seneste bestyrelsesreferat og i det nyhedsbrev, som er blevet sendt ud på mail.