Det bliver en af RTK’s erfarne medlemmer, der i første omgang overtager mange af Emil Bødkers opgaver som klubchef.

Henrik Overgaard Pedersen har sagt ja til at være midlertidig afløser for klubchefen, der 1. december starter i jobbet som udviklingschef i Dansk Tennis Forbund.

Henrik vil de kommende måneder overtage en række af Emils administrative opgaver, og bestyrelsen arbejder samtidig på at finde en løsning for Emils timer på træningsbanen.

Svær dobbeltrolle

”Vi har naturligvis fået en stor udfordring med at finde en ny mand til jobbet som klubchef med så kort varsel. Derfor er jeg glad for, at det er en af klubbens egne, erfarne medlemmer, der med det samme kan træde til og hjælpe os med de fleste af Emils opgaver uden for banen. Emil har haft et job, der kræver høj faglighed både som træner og som administrativ medarbejder. Det er ganske få, der har kompetencer til at bestride begge positioner så godt, som Emil har gjort det, så måske skal vi i fremtiden finde en anden måde at fordele opgaverne på, men det vil vise sig, når vi kigger frem mod en permanent løsning”, siger RTK’s formand, Jan Winther og tilføjer:

”Vi arbejder hårdt på at finde en løsning omkring de træningstimer, Emil har på banen i dag. Det er naturligvis ikke helt let midt i en sæson, men vi har gang i nogle kontakter, som forhåbentlig bliver til noget. Vi er meget bevidste om, at vi ikke kommer til at svigte spillerne, men vi må samtidig appellere til samarbejde og forståelse for at få løst situationen bedst mulig”, siger Jan.

rtk-henrik-overgaard-pedersenOplæringstid

I november bliver Henrik Overgaard oplært i mange af de opgaver, som Emil hidtil har taget sig af.

Aftalen om afløsning af Emil er midlertidig, så bestyrelsen får tid til at finde den bedst mulige, fremadrettede løsning. Afløsertjansen er heller ikke på fuld tid, så der ligger også en opgave i at få timerne til at passe til arbejdsmængden, samtidig med at det bliver sikret, at klubben fungerer og der bliver skabt de bedst mulige betingelser for, at klubbens mange frivillige fremover kan drive mindst lige så mange aktiviteter som i dag.

Henrik er 55 år, er kæreste med Grethe, der også spiller i klubben og er aktiv i begynderudvalget. Senest har de sammen arrangeret en tennistur til Mallorca med 35 deltagere. Henrik har desuden været aktiv i klubben igennem mere end 20 år, herunder som webmaster, redaktør for klubbladet, igangsætter af aktiviteter, rekruttering af frivillige og nye medlemmer, og har siddet både i bestyrelse og diverse udvalg.

Henrik er journalist og har sit eget firma, www.sprogtips.dk.

Læs mere: RTK’s klubchef skal udvikle dansk tennis.