Dette mindeord bringes i forbindelse med generalforsamlingen 2019 i RTK.

Tidligere formand for RTK, markedschef i Nordea, Ole Wahren, døde, efter længere tids sygdom, d. 9. marts 2018, blot tre dage før sin 80 års fødselsdag.

Ole var født i Roskilde d. 12.3. 1938 og startede som 17-årig sin uddannelse i “Bondestandens Sparekasse” i Vester Voldgade i København – og tog hele turen med, da Sparekassen udviklede sig hen over SKS, SDS til endestationen, “Nordea”, hvor han blev markedschef i Roskildes Nordeafilial, et job, der var skræddersyet til ham, især fordi kontakten til idrætten lå ham stærkt på sinde. Han blev pensioneret som 60-årig i 1998.

Mangen en idrætsforening i Roskilde fik over tid besøg af Ole, når uddeling af diverse donationer og idrætspriser i Nordea-regi skulle effektueres. Han kendte “Gud og hvermand” inden for idrætslederverdenen i Roskilde og helt naturligt var han derfor også i en længere årrække medlem af bestyrelsen i Roskilde Idræts Union.

Men tennis stod i særlig grad hans hjerte nær.

Ole var meget aktiv mht. at RTK burde have sin egen tennishal, motiveret af, at RTK så derved kunne defineres som en ”helårsklub”.

Det førte til, at bestyrelsen i begyndelsen af 1980’erne nedsatte et haludvalg, bestående af Ole Wahren og bl. a. undertegnede som de gennemgående aktører; senest deltog daværende formand, Bo Markvardsen, også i udvalget.

Udvalgets arbejde endte med at udforme en såkaldt ”hvidbog”, der beskrev etablering af en tennishal i alle detaljer. I denne forbindelse skal især Ole huskes som den, der var limen og udgjorde sammenhængskraften.

Han var fremme i skoene med alle mulige initiativer for at motivere og skaffe penge til projektet. Han var “regnedrengen” og udførte på utrættelig vis en enestående indsats.

Hans indsat her kan ikke vurderes højt nok!

Det er i høj grad Oles fortjeneste, at Roskilde Tennis Klub i dag har en dejlig hal, som efter et turbulent forløb pludselig politisk kunne lade sig gøre. RTK-Hallen blev indviet i 1985. I midten af 1980’erne blev Ole Wahren kasserer og siden hen formand for RTK (1988 -1991).

Ole besad den klare holdning, at frivillig idrætsledelse ikke skulle udløse betaling.

Denne holdning holdt han fast i, selv om tiden jo har vist en anden udvikling. Ole var her i allerbedste forstand amatør. Men selv om man er amatør, kan man godt arbejde professionelt med tingene.

Det gjorde Ole på bedste vis i al sin færd som leder i Roskilde Tennis Klub.

Æret være Ole Wahrens minde! Roskilde d. 1. 2. 2019.

Palle Aagaard

Her er link til siden med generalforsamling 2019.