Så har bestyrelsen holdt det første møde efter generalforsamlingen og herunder aftalt, hvem der passer de forskellige overordnede områder.

Peter Madsen var på forhånd valgt som formand, ligesom Hans-Henrik Bülow er kasserer og Søren Peter Elkjær er ansvarlig for anlægsudvalget. Disse poster bliver der sat navn på ved klubbens generalforsamling. De øvrige poster fordeler bestyrelsen imellem sig, og her blev fordelingen:

  • Hans-Christian Stigaard: Næstformand, seniorhold og træning
  • Jonas Vestermann: Juniorer
  • Anja Kostecki: Talent- og eliteudvikling
  • Steen Lindegaard: Motionist- og aktivitetsansvarlig

Bestyrelsen vil senere lægge en plan for, hvilke indsatsområder der skal have ekstra prioritet det kommende år. I første omgang handler det om at få planlagt sommersæsonen og koordineret alle aktiviteter. Klubben har også en lang række hold tilmeldt junior-, senior-, veteran- og motionistturneringer, og Steen Lindegaard vil i løbet af sommeren barsle med flere nye tiltag for at få flest mulige medlemmer ud at spille. Der følger snart mere information.

Her kan du læse det første referat fra den nye bestyrelse.