Der er kommet hvid røg ud fra bestyrelseslokalet, og det betyder, at der til generalforsamlingen er styr på, hvordan den nye bestyrelse kunne komme til at se ud, hvis medlemmerne på onsdag aften er enige. Men går det, som der nu er lagt op til, er der skabt basis for en masse god energi, som den kommende bestyrelse håber, at medlemmerne også vil bidrage til.

Den helt fremtidssikre løsning med en ny formand har vi ikke fundet, så i de kommende måneder vil vi stadig skulle arbejde med, hvordan den post skal besættes på længere sigt, men vores nuværende formand, Jan Winther, har sagt ja til at fortsætte, indtil vi har en permanent løsning på plads. Dog i en rolle, hvor nogle af formandsopgaverne bliver delt ud på flere hænder i bestyrelsen. Og Jan fortsætter også gerne i bestyrelsen, når en ny formand er fundet.

I det hele taget vil den nye bestyrelse fremadrettet kigge på, hvordan arbejdsopgaverne i fremtiden skal tilrettelægges. Det gælder i første omgang internt i bestyrelsen, men også i forhold til vores gode ansatte – og i forholdet til alle klubbens medlemmer, hvor vi rigtig gerne vil have skabt en energi, der gør, at vi alle bidrager endnu mere til vores fantastiske klub.

Vi vil have det sjovt, vi vil sikre fremdrift, vi vil sikre involvering fra så mange som muligt og vi vil sikre en god fordeling af de opgaver i vores klub, som varetages af alle os frivillige, også i bestyrelsen.

Vores forslag er derfor, at følgende medlemmer kommer til at sidde i den nye bestyrelse:

  • Jan Winther, formand
  • Henrik Overgaard Pedersen, næstformand
  • Per Krogh Rants, kasserer
  • Folmer Sørensen, ansvar for anlæg og baner
  • Charlotte Aaby Smith, ansvar for et nyt sports- og talentudvalg
  • Lisbeth Lyme, ansvar for klubbens juniorer
  • Flemming Sørensen, ansvar for koordinering af aktiviteter

Karen Marie Olsen går dermed ud af bestyrelsen efter at have fået sat skik på klubbens koordinering af aktiviteter, mens Lisbeth Lyme, Flemming Sørensen og Henrik Overgaard har sagt ja til at gå ind i bestyrelsen.

 

Se indkaldelsen til generalforsamlingen