Med et overskud på 431.000 kr. og en nyvalgt bestyrelse, der glæder sig til at komme i gang, så var der ro og fred på årets generalforsamling onsdag den 7. marts 2018.

Økonomien i Roskilde Tennis Klub ser ganske fornuftig ud, men det skal den også, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at have råd til en tiltrængt udvidelse af hallen. Det fortalte både kasserer Hans-Henrik Bülow og afgående formand, Jan Winther. Gennem over 30 år har RTK betalt af på lån til den gamle hal, og nu da disse lån er afviklet, er klubben fortsat med at sætte penge til side – eller ønsker i hvert fald ikke at bruge disse “overskuds-penge” på almindelig drift.

I de sidste år, hvor der ikke har været et lån at betale af på, er pengene fx i stedet brugt på det nye halgulv, og forude venter andre store investeringer, fx på vandinstallationer, flere vinduer og maling på Dr. Sofies Vej, ligesom taget på hallen nok heller ikke holder evigt, så næste år viser budgettet et noget mindre overskud.

Håbet er dog stadig, at det bliver muligt at finde en model for finansiering af en tilbygning til hallen med 1-2 baner. Det er et af de områder, klubbens nye bestyrelse nu skal i gang med.

Peter Madsen blev som ventet valgt til ny formand, og de øvrige valg var også som meldt ud på forhånd. Det betyder, at Søren Peter Elkjær er ny formand for anlægsudvalget, Steen Lindegaard og Anja Kostecki er valgt ind som menige bestyrelsesmedlemmer, mens Hans-Henrik Bülow, Hans Christian Stigaard og Jonas Vestermann fortsætter. Bestyrelsen har endnu ikke fordelt poster – udover dem, der er givet på forhånd – det er formand, kasserer og anlægsformand.

Jan Winther blev begavet og fik tak og klapsalver for otte år i spidsen for RTK og 16 år i alt i bestyrelsen, og Anni Nielsen fik også tak for hendes indsats som formand for anlægsudvalget. Nu træder hun ud af bestyrelsen, men bliver i anlægsudvalget som menigt medlem.

Den gode ro og orden havde nok bredt sig til medlemmerne på forhånd, for det var nok ikke alene snevejret, der holdt folk væk. Det var en af de generalforsamlinger, hvor der var færrest fremmødte og mindst debat. Ca. 30 medlemmer var mødt op – og de havde kun ganske få ting at kommentere. Der blev nævnt lidt omkring ventelister til banekontrakttimer og en mulig rotationsordning, og der blev spurgt lidt ind til træningsudgifter og lignende ting i regnskabet.

Kontingenter og timepriserne i hallen bliver prisjusteret ca. to procent.

Herunder er der billeder fra generalforsamlingen.

Der er blandt andet billeder af afgående formand Jan Winther, der overrækker klubnøgler og indbundne bøger med klubbens historie til Peter Madsen.