RTK har et ønske om at styrke klubbens serviceniveau med en ugentlig sekretariatetsfunktion med fysisk tilstedeværelse i klubben.

Derfor ophører samarbejdet med Tina Larsen som er bosiddende i Jylland.
Det faktum, at Tina Larsen har været hos os siden 2008, viser, hvor glade vi har været for samarbejdet. Tina Larsen har sidste arbejdsdag den 30. april og bistår vor nye medarbejder i en konsulentfunktion frem til 30. juni.
RTK takker for det mangeårige samarbejde og ønsker held og lykke fremover.

Pr. 1. maj har RTK så ansat ny medarbejder, Lene Højer Sørensen.

Lene kommer med brede kompetencer og mange års erfaring indenfor alle aspekter af økonomi og regnskab. Hertil kommer at Lene er aktiv spiller i Roskilde, så en del af jer vil allerede kende hende.

Lene skal have et par måneder til at sætte sig ind i RTK’s administrative systemer, og derefter vil hun være til stede 1-2 timer om ugen på Dronning Sofies vej om sommeren og formentlig i hallen om vinteren i en sekretariats-funktion.

Der vil komme besked på hjemmesiden, når vi har fastlagt dag og tidspunkt for sekretariatet.

Uændret kan alle spørgsmål om regninger, udlæg, kontingenter mv. sendes til bogholder@roskildetennisklub.dk

For at rationalisere arbejdsgange vil regninger og udlæg, som RTK skal betale/refundere fremover samlet blive udbetalt en gang om ugen.

Vi glæder os til samarbejdet med Lene.

På Bestyrelsens vegne

Hans-Henrik Bülow, kasserer