Lørdag den 22. september skulle have været brugt til en strategidag, hvor RTK’s medlemmer og bestyrelse i fællesskab diskuterede en række temaer til udvikling af klubben.

De seks temaer:

  1. Samarbejde med lokalsamfundet
  2. RTK’s træningskoncept – form og indhold
  3. Fleksible tilbud til medlemmerne
  4. Klubbens frivillige
  5. Talentudvikling
  6. Kapacitet – baner

Dagen skulle have været brugt til at få medlemmernes input til en endnu bedre klub – og samtidig var der planlagt hyggemiddag for alle om aftenen, en slags tak for hjælpen til alle på strategidagen og øvrige frivillige i Roskilde Tennis Klub.

Men med kun seks tilmeldte deltagere ud over bestyrelsen vil strategidagen ikke blive afholdt.

”Vi havde planlagt strategidagen i et stykke tid og havde netop besluttet, at det ikke bare skulle være en dag for bestyrelsen, men hvor hele klubben havde mulighed for at være med. Nye tiltag og beslutninger bliver bedst forankret, hvis flest mulige har været med til at føde ideerne,” siger formand Peter Madsen og tilføjer:

”Jeg vil gerne sige tak til dem, der meldte sig. Når der ikke var flere, kan det skyldes forhold, som jeg må nøjes med at gætte på. Vores forudgående spørgeskemaundersøgelse blandt alle klubbens frivillige viste, at vi på næsten alle punkter scorer højt, så vi har en idé om, at RTK i øjeblikket er et godt sted at være. Derfor har mange måske tænkt, at det ikke er nødvendigt at møde op. Datoen – en lørdag i en måske travl september – kan måske også have haft indflydelse.”

”Aflysningen betyder ikke, at udviklingsprocessen stopper, siger formanden. Vi vil i bestyrelsen i stedet tage de seks emner op på temadrøftelser i forbindelse med bestyrelsesmøderne.”

De medlemmer, som havde tilmeldt sig den 22. september vil i stedet blive opfordret til at komme med input i forbindelse med disse temadrøftelser.