RTK har fået en henvendelse fra nogle folk, der er i gang med et “recycling projekt” i forhold til gamle tennisbolde, altså sikre, at de ikke bare bliver smidt ud, men bliver brugt til noget fornuftigt. De har derfor taget kontakt til en række klubber – heriblandt Roskilde, og bestyrelsen har sagt ja til indsamling af brugte bolde til dette formål.

Der bliver derfor opstillet en container til opsamling af bolde. Det sker på Dr. Sofies Vej lige til venstre for indgangen, hvor der i forvejen er containere til pap, glas og øvrigt affald.

I denne container kan alle brugte bolde afleveres.

I første omgang bliver boldene gjort klar til at blive udleveret til skoler, der kan sætte dem på stolebenene, så støjen i klasserne bliver minimeret. Her har RTK i forvejen ofte givet bolde, når skoler har henvendt sig. Nu bliver det bare sat mere i system.

Søren Peter Elkjær fra anlægsudvalget har kontakten til initiativtagerne.