Så er vi klar med endnu nogle tilretninger af den nye hjemmeside. Rigtig mange har reageret på, at de øverste nyheder ikke fungerer intuitivt nok – mange har klikket forgæves på nyhedens overskrift, og ikke på billedet, som det var tiltænkt. I første omgang har vi lavet en tekst, der fortæller, at du skal klikke på billedet for at læse historien. Det er det, der er muligt med den tekniske løsning, vi har valgt lige nu.

Vi har også gjort aktivitetskalenderen lidt bedre. Flere har reageret på, at de skal klikke for mange gange for at komme frem til en tilmelding. Nu har vi lavet en løsning, der gør det muligt at se info og tilmelding til aktiviteten direkte i kalenderen. Det håber vi hjælper rigtig meget.

Vi er også på vej med en løsning, så kampreferater bliver lidt mere synlige. Vi har lavet et særligt område til kampreferaterne i spalten til højre på hjemmesiden, sådan så kampreferater ikke fylder hele nyhedsspalten midten. Men nu laver vi en mellemløsning, så du i nyhedsspalten kan se, når der er kommet nye kampreferater. Vi vil rigtig gerne have, at vores hold og spillere sender referater til webmaster, så resten af klubben kan følge med.

Og så har vi også en undskyldning til arrangørerne og spillerne til Old Vikings i januar. Vi havde lavet en fejl i opsætningen af tilmeldingen, så nogle tilmeldinger ikke er nået frem. Det drejede sig om typisk om spillere, der havde tilmeldt sig i flere rækker, hvor det kun er den ene rækker blev registreret.

Udover disse punkter har vi stadig en række mindre rettelser stående på vores “to do” liste. Dem får vi rettet, når de større ting er på plads.

Har du kommentarer, ideer, ris eller ros, så skriv til os i kommentarfeltet herunder.

Mvh.
Webgruppen (Charlotte Aaby Smith, Tomas Møller, Emil Bødker)