Dansk Tennis Forbund lancerer nu et nyt tiltag – motionistturneringer, som vi kender dem her fra RTK, men hvor alle klubbers medlemmer kan melde sig.

DTF Motionist Doubletræf bliver turneringerne kaldt og fælles for dem er, at de bliver afviklet spredt ud på Sjælland.

Her kan du læse mere på Dansk Tennis Forbunds hjemmeside og tilmelde dig.

Turneringerne bliver afviklet på følgende datoer:

  • Præstø d. 6. juni
  • Gladsaxe d. 14. juni
  • Vig d. 15. august
  • Helsingør d. 3. september

Har du lyst til at spille double mod spillere fra andre klubber, så kan du tilmelde dig disse turneringer.

I løbet af sommeren har vi internt i RTK en række motionistturneringer, Tirsdags-, Torsdags- og Søndagstennis + Dimo. Desuden er der to nyskabelser på vej – mere om det efter påske.