Efter forslag fra flere medlemmer er der nu ændret i bookingsystemet, så det med kort varsel er muligt at booke en bane samme dag – selv om man har en aktiv booking længere ude i fremtiden. Ordningen gælder kun indendørs.

Det er nu sådan, at du op til 12 timer før en konkret banetime kan booke denne, selv om du har en booking i forvejen. Ændringen bliver gennemført for at imødekomme ønsker om at udnytte baner, som ellers ville stå tomme.

Chancebooking kun via skærmen i hallen

Der er dog et stort “MEN”, som er vigtigt at gøre opmærksom på. Det er nemlig kun på touchskærmen i hallen, det er muligt at foretage denne ekstra booking. Du skal altså ud i hallen for at booke den ekstra time – og netop derfor er fristen sat på 12 timer. Bookingsystemet kan desværre ikke håndtere ekstrabookinger på anden måde.

Hidtil har chancetiden været 15 minutter, så det har faktisk været muligt at køre ud i hallen og håbe på en tom bane – men det er nok de færreste, der har været klar over dette.

Bestyrelsen har besluttet denne ændring – og der vil blive holdt øje med, om denne nye regel giver nogle uhensigtsmæssigheder, som der ikke har været tænkt på.

Bestyrelsen ønsker nemlig fortsat, at alle medlemmer har en reel mulighed for at komme til at spille i hallen, så det må ikke ende med, at dem, der spiller meget i forvejen, kommer til at spille endnu mere, uden at andre kan komme til.

Ingen penge retur ved afbooking mindre end to timer før

I samme ombæring er der også ændret i bookingsystemet, så du får pengene tilbage, hvis du afbooker banen tidligere end to timer før. Afbooker du banen i sidste øjeblik – altså mindre end to timer før – så får du ikke baneprisen refunderet. Vi vil fortsat appellere kraftigt til, at alle i tilfælde af afbud afbooker så tidligt som muligt, så andre har mulighed for at opdage, at der er en bane ledig.