NYT FRA BESTYRELSEN

Padelbanerne forventes åbnet i uge 50.

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 21. september etableringen af de to padelbaner i Darup, efter at alle godkendelse fra Roskilde Kommune m.m. endeligt var kommet på plads.

Anlægsansvarlig Jonas Vestermann har herefter fået de allersidste detaljer på plads og fået tidsplan for arbejdet fra entreprenøren. Arbejdet startes i uge 41 med bortskaffelse af træer, kunstgræs, hegn og flytning af mur. Efter 4 uger startes bundopbygning, beton og dræn og efter yderligere 4 uger afsluttes med opsætningen af padel banerne.

Vi forventer derefter at holde åbning i uge 50. Meget mere om det senere. Det bliver en fest.

 

RTK modtager nu også VISA og MasterCard som betaling

RTK hidtil haft en politik om kun at modtage betaling via Dankort, fordi gebyrer på VISA/MasterCard er væsentligt højere end på Dankortet.

Det har nu vist sig at et stigende antal af vore medlemmer kun har et VISA kort eller et MasterCard, og ikke mere et Dankort udstedt af deres bank.

Fra og med 4. oktober har kasserer Hans-Henrik Bülow nu sørget for, at I også kan betale med de internationale kreditkort.

I øvrigt anbefaler vi ALLE medlemmer at de tilknytter et betalingskort til betalinger i RTK.

Det gør man via vores hjemmeside. Gå til “booking og betaling” => “min profil” => “tilmeld kort”.

En fordel er, at du så kun betaler 5 kr. pr. opkrævning

En anden fordel er, at vi kan føre pengene direkte tilbage på dit kort, hvis du skal have penge retur fra klubben.

 

RTK har ny revisor

På den ekstraordinære generalforsamling den 14. september blev bestyrelsen bemyndiget til at finde og vælge 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsen har nu fundet og valgt Niels Ingemann Møller til kritisk revisor for regnskabsåret 2022.

Bestyrelsen arbejder videre med om muligt at skaffe en statsautoriseret revisor som den anden revisor og med – igen, hvis det er muligt – at finde en revisorsuppleant.

Bestyrelsesreferater på hjemmesiden

Bestyrelsesreferater vil som hidtil løbende blive lagt på hjemmesiden. I dag er der således lagt beslutningsreferater fra bestyrelsesmøderne den 21. september og den 3. oktober på hjemmesiden.

Har I spørgsmål til referaterne skal I endelig kontakte mig på mobil 5070 1317.

 

På bestyrelsens vegne

Jan Winther

Formand for RTK