Kære alle medlemmer i Roskilde Tennis Klub

Vi går alle og tripper for at komme i gang igen – og der skal ikke herske tvivl om, at vi glæder os.

Imidlertid holder vi fast i at følge anbefalingerne fra regering, myndigheder, DIF og Dansk Tennis Forbund. Det betyder, at vi fortsat holder lukket for alle tennisaktiviteter. Hallen er lukket og det samme er udendørsbanerne.

Statsminister Mette Frederiksen fortalte i mandags, at regeringen overvejer langsomt at åbne Danmark op igen efter påske, hvis vi alle indtil da fortsætter med fortrinsvis at blive hjemme, holde afstand og i det hele taget følge alle de retningslinjer, myndighederne har udstukket. Håbet er, at Corona-smittetallene udarter sig positivt. Hvis ikke, så kan der komme yderligere stramninger.

Vi ved endnu ikke, hvad en “gradvis åbning af Danmark” betyder for os – altså om vi så kan begynde at spille tennis igen, i det mindste udendørs. Men vi følger udviklingen og gør os klar.

 

Forberedelser til udendørssæsonen

Det betyder, at vores banemand er i gang med at forberede både i Darup og på Dr. Sofies Vej til udendørssæsonen, ligesom vores træningschef er i gang med at tilrettelægge træningsplanen for alle jer, der har tilmeldt jer. Er der nogen, der ikke har nået at tilmelde sig, så er det ved at være i absolut sidste øjeblik. Der kan være ledige pladser, så er du interesseret, så skynd dig ind på hjemmesiden og tilmeld dig.

Vores forskellige udvalg er også gang i planlægningen af sommerens aktiviteter for både børn og voksne – og der skal ikke herske nogen tvivl om, at vi glæder os til at komme i gang. Vi trykker dog ikke på “start-knappen”, før vi har myndighedernes ok.

 

Håber på gennemførelse af aktiviteter

Flere har spurgt, om vi ikke bør aflyse og flytte nogle af vores allerede planlagte arrangementer. Det gælder fx Store Åbningsdag lørdag den 25. april, åbent hus for børn mandag og tirsdag den 27. og 28. april, majkampagnen for nye voksne, hvor vi allerede har ca. 30 tilmeldte, og lignende. Men min holdning er, at vi ikke skal aflyse eller flytte, før vi er sikre på, at vi ikke kan gennemføre. Det vil være så ærgerligt at aflyse begivenheder, som vi godt kunne gennemføre alligevel. Og vi trænger vel alle til at komme ud og røre os, når der kommer ok til at bevæge os ud igen.

I udvalgene kan der være usikkerhed om der vil være medlemmer nok til at komme og hjælpe med at få aktiviteterne i gang – og det vil jo være rigtig ærgerligt, hvis vi fx starter majkampagnen, hvor vi modtager en masse nye medlemmer, og der så er for få, der hjælper disse i gang på banerne søndag eftermiddage i maj. På samme måde har juniorudvalget brug for hjælpere til åbent hus, anlægsudvalget til forårsrengøring af anlægget og aktivitetsudvalget til Store Åbningsdag.

 

Klubben har brug for hjælpere

Så min opfordring til jer alle er at holde jer klar til at hjælpe ved disse aktiviteter, så snart vi annoncerer efter hjælpere. Har du mod på at hjælpe majkampagnens voksne begyndere i gang, så må du gerne allerede nu melde dig ved at skrive til begynderudvalget på begynder@roskildetennisklub.dk. De har brug for medlemmer, der vil stå på banerne og hjælpe begynderne godt i gang. Du skal ikke være træner for at kunne hjælpe – bare du er nogenlunde rutineret motionist. Begynderudvalget har en plan for, hvad begynderne skal trænes i de fire søndage i maj.

Læs mere om majkampagnen: https://roskildetennisklub.dk/voksne/nye-voksne/majkampagne-for-nye-voksne/

 

Hvordan klarer vi os som klub igennem denne krise?

Det er klart, at aflysninger og lukning af hallen får stor betydning for RTK som klub. Det drejer sig om rigtig mange penge, hvis vi skal refundere for aflyst træning, arrangementer og kontrakttimer. For ikke at tale om de indtægter, vi kunne have fået ind for booking af baner i marts og april.

I bestyrelsen har vi besluttet at vente med at tage stilling til evt. refusioner, indtil vi har et overblik over lukningens varighed og de økonomiske konsekvenser. Vi har truffet nogle foranstaltninger i forhold til vores medarbejdere. Vi har i alt otte voksne medarbejdere, som helt eller delvist har deres indkomst via job hos os.

Ingen medarbejdere er opsagt. Administration, bogholderi, banevedligehold og klargøring foregår uændret. Cheftræneren forbereder den kommende sommersæson, men de øvrige voksne trænere er hjemsendt med fuld løn, og vi søger lønkompensation i det omfang, vi kan for dem. Alle lokaler er rengjort med henblik på forårsstart – og vores rengøringsmedarbejder er derefter hjemsendt pr. 1. april med fuld løn, og vi søger lønkompensation.

RTK har en sund økonomi, så vi kan godt stå det igennem, selv om vi skulle få underskud i år. Men coronaepidemien skal meget nødigt få den konsekvens, at vores medlemstal falder. Derfor håber jeg, at vi også i år kan tiltrække mange nye medlemmer – og både for børn og voksne er der mange gode initiativer i gang for at sikre, at alle nuværende medlemmer får noget ud af deres medlemskab.

Har du brug for hjælp, fx til at finde nogen at spille med, så er du velkommen til at tage fat i vores klubmedarbejder. Men ellers vent til vi melder klar til sæsonen. Her kommer der et overblik over alle de aktiviteter, du kan melde dig til. Det er ved at melde sig til aktiviteter, at du lærer andre at kende og dermed får flere spillemakkere.

Vi håber på en alletiders udendørssæson – på trods af den nuværende situation. Under alle omstændigheder håber jeg, at alle vil bakke op om vores dejlige tennisklub og om vores fællesskab til glæde for alle.

De bedste hilsner
Peter Madsen
Formand