Forarbejdet til en udvidelse af RTK-hallen er nu i gang igen efter en periode med lidt stilstand. Medlemmer fra det nye og gamle haludvalg har holdt møde med bestyrelsen, og resultatet er, at fire medlemmer og en ad hoc tilknyttet fagekspert + en tovholder fra bestyrelsen, nu fortsætter processen med haludvidelsesplanerne.

De tidligere skitser og planer danner udgangspunkt for det videre arbejde. Det betyder, at drømmescenariet fortsat er to ekstra baner og forbedrede fællesfaciliteter, men vi vurderer også ”blot” at forny underlaget på de fire baner og lave helt nyt fællesareal (alt efter, hvad vi syntes vi har frivillige kræfter til at tage ansvar for).

I første omgang arbejder det nye haludvalg på en mere detaljeret kravspecifikation – den skal meget gerne være klar til maj, for den skal danne udgangspunkt for mere et mere detaljeret projekt og tidsplan.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor processen ender. Alle ønsker skal jo op imod en fornuftig økonomi, før noget bliver sat i værk. Der kommer mere information om processen her på hjemmesiden, efterhånden som projektet skrider frem.

Medlemmerne i haludvalget er:

  • Henrik Elsborg
  • Mette Prip Bonné
  • Agnes Gulacsi
  • Kurt Jensen
  • Ad hoc: Jørn Christoffersen
  • Tovholver fra bestyrelsen: Charlotte Aaby Smith

Er der nogen der har fagkompetence indenfor byggeri og vil være med i haludvalget eller være med til at løse specifikke opgaver, der kommer, må de meget gerne melde sig til Charlotte Smith.