Efter at klubben i årevis har haft ret store udgifter til reparation af haltaget, som alligevel blev ved at være utæt, besluttede bestyrelsen sidste år at lægge nyt tag på de dele af taget, som er utætte. Det drejer sig om de 2.200 kvm., hvor taget er lige.
Arbejdet med fornyelse af haltaget er nu gået i gang.
I de næste uger opsættes trappetårn og diverse arbejder, der skal sikre, at ingen kommer til skade under arbejdet. Derefter påbegyndes det egentlige arbejde med taget.

De gamle plader var af aluminium, de nye er af stål. De er indkøbt og tilpasset.Det nye tag lægges oven på det gamle. Det er planen at begynde med at lægge nyt på den sydlige halvdel først, idet de fleste utætheder er på den side.

Tilbuddet på det nye tag lyder på 1.405.002,73 kr. incl. moms. Kommunen har via puljen til forbedringen af idrætsanlæg, bevilget os 532.500 kr., så klubbens udgift bliver 872.502,73 kr. Der kan muligvis spares nogle udgifter til stillads, men det er usikkert og vil vise sig hen ad vejen.

Arbejdet forventes at tage 2-3 måneder. Der vil nok være nogen støj fra arbejdet, men det vil ikke påvirke mulighederne for at spille i hallen.

Anlægsudvalget
Søren Peter Elkjær