Til generalforsamlingen 2. marts 2020 stopper Steen Lindegaard som aktivitetsansvarlig. Steen har stået for mange motionistturneringer og har de sidste år også været ansvarlig for alle voksenaktiviteter i klubben.

Det er et stort område for en enkelt frivillig. Nu er der imidlertid dannet et aktivitetsudvalg, som skal være med til at planlægge og koordinere klubbens aktiviteter, herunder gerne komme med nye ideer og finde medlemmer, som vil være med til at føre ideerne ud i livet.

Udvalget består i første omgang af følgende medlemmer: Helle Michaelsen, Henrik Gøtke, Kasper Dall Birch og Gitte Martinussen (og er siden suppleret med Pia Winther Eriksen).

De har været samlet til stiftende møde og går i starten af februar i gang med at planlægge sommersæsonen.

Der bliver ikke ændret ved de nuværende aktiviteter som fx Tirsdags-, Torsdags- og Søndagstennis, dimoturneringen, klubmesterskaber og lignende, men planen er at få flere aktiviteter med endnu flere deltagere og også kigge på, om vi har aktiviteter til alle medlemsgrupper.

Udvalget har også alle voksenhold, der spiller i Tennis Øst, plus herre 2, under sine vinger. Udendørs stiller vi med så mange hold, som der er interesse for.

Har du ideer til sommer-aktiviteter, og har du selv lyst til at bidrage som arrangør, så kontakt gerne aktivitetsudvalget på mailadressen aktivitetsudvalget@roskildetennisklub.dk. Du kan også kontakte klubmedarbejder Henrik Overgaard på hop@roskildetennisklub.dk.

Der skal findes 1-2 afløsere for Steen Lindegaard i bestyrelsen. Henrik Gøtke, der i dag sidder i begynderudvalget og nu også aktivitetsudvalget, har vist interesse for at stille op som den ene.
Henrik Gøtke ønsker med en bestyrelsespost og sammen med aktivitetsudvalget og tænke ny skabende og fri fantasi ind i klubbens aktiviteter.

”Du skal ikke finde tid til at spille tennis, du skal tage dig tiden,” siger han.

Det er også aktivitetsudvalget, der skal planlægge og finde hjælpere til Store Åbningsdag, der i år finder sted lørdag den 25. april.

På billedet er der fra venstre: Helle Michaelsen, Henrik Gøtke, Kasper Dall Birch og Gitte Martinussen.