Hallen har fået nyt gulv og ser fin og ny ud. Det er efter bestyrelsens mening et vældigt løft af hallens udseende og kvalitet, så vi ønsker at foretage en officiel indvielsen af det nye gulv.

Kommunen har været velvillige og har stillet et stort beløb til rådighed for moderniseringen. Derfor laver vi et lille arrangement i hallen, hvor klubbens medlemmer og repræsentanter fra kommunen inviteres til at komme og se det flotte nye gulv.
Vi byder på lidt bobler og sodavand – og håber at mange vil møde frem d. 3. oktober kl. 17 i ”sporvognen”.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen RTK