Søndag den 4. september var sidste tilmelding til turneringen, men med 40 tilmeldte, heraf ca 75% RTK’ere er det under halvdelen af det normale antal deltagere, hvorfor turneringsledelsen har aflyst turneringen og meddelt de tilmeldte deltagere dette.

Det kan ud fra dette blot konstateres, at den termin turneringen i år har ligget på, ikke har været god for de normale deltagere udefra.