Referat fra ekstraordinær generalforsamling 14. september 2022