Indkaldelse og referat til ekstraordinær generalforsamling onsdag 29. oktober 2014 kl 19

Til afholdelse onsdag den 29.10.2014 kl. 19 i RTK-hallen i Darup.

Roskilde Tennis Klub kan bruge alle de sponsorpenge vi kan komme i nærheden af. En god mulighed er udlodninger fra organisationen Elite Gaming, hvis midler til udlodning til bl.a. idrætsklubber stammer fra spillehaller.

En betingelse for at blive godkendt til at kunne modtage disse midler er imidlertid, at der i vores vedtægter står, at hvis foreningen opløses skal eventuelle midler, der stammer fra udlodning, tilgå andre velgørende almennyttige formål. Den samme betingelse er der i øvrigt tilknyttet tilskud fra Roskilde Kommune jf. folkeoplysningsloven.

Vi har af en eller anden grund ikke en bestemmelse om, hvad der skal ske med klubbens midler i tilfælde af klubbens opløsning. Måske fordi det er utænkeligt at klubben opløses?

Bestyrelsen synes, at det ville være ærgerligt ikke at kunne modtage midler fra overskud i spillehaller, da der findes en spillehal i Roskilde, der gerne vil udlodde midler til Roskilde Tennis Klub. Vi kan ikke vente til den ordinære generalforsamling i marts, fordi vi så vil afskære os fra midler i 2014.

Bestyrelsen indkalder derfor til en EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING onsdag den 29. oktober 2014 i RTK-Hallen i Darup med det ene punkt på dagsordenen at tilføje følgende til vedtægternes § 10.

”Hvis klubben opløses skal eventuelle midler tilgå andre almennyttige formål”

På bestyrelsens vegne
Den 8. oktober 2014

Jan Winther
Formand

Fra vedtægternes § 5:

· ”Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når forretningsudvalget, 4 udvalgsformænd eller 1/5 af de aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.”

· ”Indkaldelse til generalforsamling skal ske med mindst 14 dages varsel gennem Roskilde Tennis Klubs hjemmeside eller via ”NETOP” omdelt til samtlige husstande, hvor der er medlemmer af RTK.”

· ”Til vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 af de tilstedeværendes stemmer”

Der er ikke krav i vedtægterne til antallet af fremmødte.

Nedenfor kan ses referatet fra generalforsamlingeen afholdt den 29.10.2014 i Darup.

Referat fra Roskilde Tennis Klub’ s ekstraordinære generalforsamling 2014