Klik på nedenstående faner for at se indkaldelsen og forslag til den ordinære generalforsamling 2015:

Onsdag den 11. marts 2015 klokken 19.00
Cafeen, Idrætsparken, Rådmandshaven 6

Dagsorden i henhold til RTK’s vedtægter:
(Endelig dagsorden)
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om RTK’s virksomhed i 2014
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab for 2014.
4. Fremlæggelse af budget for 2015 til godkendelse samt fastsættelse af kontingent for 2015
5. Forslag til vedtægtsændringer om bestyrelsens sammensætning.
6. Orientering om arbejdet med halrenovering / haludvidelse.
7. Behandling af indkomne forslag
8. Valg af formand for en periode af tre år
9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
11. Eventuelt.

Vi regner med at afslutte aftenen senest kl. 22. Det bemærkes, at der på grund af ændringer i Caféen ikke vil være smørrebrød efter generalforsamlingen.

Forslag til generalforsamlingen skulle være formanden i hænde senest torsdag den 5. marts 2015 kl. 19:00. Der er ikke indkommet yderligere forslag.

Roskilde 08. marts 2015
Jan Winther
Formand for RTK

RTK skal have ny formand til generalforsamlingen, læs artikel fra nyhederne her og en anden nyhed om status på generelt at opbygge en god og glad bestyrelse

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest torsdag den 5. marts
2015 kl. 19:00 ved indsendelse af e-mail til formand@roskildetennisklub.dk. Forslag vil
umiddelbart efter modtagelsen blive offentliggjort på RTK’s hjemmeside under punktet
“Generalforsamling 2015” sammen med en opdateret dagsorden til generalforsamlingen.

Indkomne forslag:
Vedtægtsændringer: læs mere her for at se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Kontingentsatser 2015: læs mere her for at se bestyrelsens forslag til kontingentsatser 2015

Skrives efter GM15

Du kan her finde det formelle underskrevne referat: Referat fra Roskilde Tennis Klub’s generalforsamling 11. marts 2015