Generalforsamlingen er fastsat til mandag den 2. marts 2020 kl. 19. Indkaldelse er ikke klar endnu.

 

Beretning er ikke klar endnu.

 

 

Materialet er ikke klar endnu.

Forslag skal være formanden i hænde skriftligt senest seks dage inden generalforsamlingen (nemmest pr. e-mail til formand@roskildetennisklub.dk).

 

Referat er ikke klar endnu.