RTK har syv udendørs baner på Dronning Sofies Vej og seks ved Roskilde Idræts Center/Darup. Vi har desuden fire indendørs baner i RTK-hallen i Roskilde Idrætscenter/Darup.

Vi vil gerne have, at alle medlemmer passer godt på banerne, så de er gode at spille på hele sæsonen.

For at banerne skal holde sig så gode som muligt gennem sæsonen er der opstillet nogle ordensregler, som medlemmerne skal følge:

  • Spil kun med tennissko.
  • Spil aldrig på en tør bane (banen bliver løs). Vand om nødvendigt.
  • Spil aldrig på en meget våd bane. Banen bliver hullet og ujævn og næsten umulig at reparere (hvis der står vand, må det kun fjernes med svampe).
  • Udjævn eventuelle huller i banen med det samme. Skrab hullet sammen med foden og tryk det fast.
  • Udjævn banen efter spillet. Fej derefter med den brede kost og derefter fejes linierne med en liniefejer – fej både single- og doublelinier.
  • Sæt redskaberne på plads – ryd op efter dig.

Både udendørs og indendørs skal banerne fejes efter brug. Start i yderkanten af banen og fej rundt på den ene halvdel, indtil du og kosten er inde på midten af banen. På den måde fejer man ikke grus og sand ud af banen.
Hvis andre har booket banen efter dig, behøver du tidligst at stoppe spillet og feje banen, når din time er slut. Hvis de næste spillere er kommet, stopper I spillet til tiden og starter straks på fejning. Er de næste spillere ikke kommet, kan I spille videre og først begynde fejningen, når de næste viser sig.

Udendørs skal man desuden feje linjerne., både double- og singlelinjer.

Det er god tone, at efterfølgende spillere venter med at gå ned på banen, indtil tiden er inde.

fejebane2014-08 Genre koste grus streger 02

Når man starter op på udendørsbanerne, skal man vande banerne, med mindre at de ser våde ud.

I sommerperioden er vanding vigtigt for at slidlages ikke slides for hurtigt og bliver “borte med blæsten”. Hvis banen tørrer ud under spil, skal den vandes igen.

Det er ALLE spilleres ansvar, sammen med banemanden, at bidrage til at holde banerene i orden, at vande og reparere småhuller. Vær især opmærksom på de områder hvor sliddet er størst, her vandes, gruses og tromles efter behov.

Det er den daglige vedligeholdelse der giver gode bane i hele sæsonen.

2014-08 Genre vand 04

Har det regnet meget og der dannes vandpytter på banen, må man under ingen omstændigheder spille på banen. Alle vandpytter skal være tørret ind før man spiller.

Det er muligt selv at tørre vand op med svampe, der er beregnet til at tørre banerne op.

Banerne bliver ødelagt. Det tager tid og koster penge, da de skal repareres bagefter. Så selvom man har lyst til at spille så skal banerne tørres op.

Regnvejr-2006-Jarl-Louise-t

Udendørs på Dronning Sofies Vej kan nogle af banerne bookes i minuttal 00 til minuttal 00 og andre i minuttal 30 til minuttal 30.
Udendørs i Roskilde Idrætscenter kan man booke banerne i halvanden time.
Indendørs i RTK-hallen kan man booke banerne i en time fra minuttal 00 til minuttal 00.

Spiller man double, kan man komme til at spille to timer ved at det ene par booker den første time og det andet par booker den anden time.
Adgang til RTK-hallen foregår ved at trykke medlemsnummer og pinkode på trykknapperne i boksen ved siden af døren.. Det er medlemmernes ansvar at hjælpe til med at holde banerne i god stand.

Banemand Kurt Jensen kommer her med en forklaring på, hvordan RTK’s grusbaner er opbygget og giver råd til, hvordan de bedst skal vedligeholdes i løbet af sæsonen. Som spiller er der nemlig nogle ordensregler.

Det nederste lag på en tennisbane består af grove slagger på op til 15 centimeter i tykkelse. Deres funktion er at stabilisere bunden og bortlede vand til videre nedsivning.

Det mellemste lag består af fine slagger på maksimalt op til fem centimeter i tykkelse. I disse slagger er der blandet muldjord, og deres funktion er at holde på fugtigheden i tørre perioder samt være gennemtrængelig ved regnskyl.

Toplaget er tennisgruset. Det er levet af knust tegl, iblandet tørler. Kornstørrelserne på de forskellige partikler skal kile sig sammen, men ikke mere fast end at vand kan komme igennem. Det er en vigtig forudsætning for at få en fast bane, men uden tromling, vand og varme bliver banen aldrig god.

maal af tennisbanen                                 Kurt-Jensen-DRS-slagger

RTK har fået sponsoreret en slå mur der står udendørs i Darup.

Det er rigtig god træning at bruge denne slå mur for at træne teknik træning og så kan du spille helt alene. Slåmuren kan ikke bookes, så det er først til mølle.