Retningslinier for brug af hallen når det regner om sommeren

Hvad gør vi med træning og kampe, når det regner? Hvornår må vi bruge RTK-hallen og hvem har så fortrinsret, når der er mange, der gerne vil indendørs?

Det har bestyrelsen udarbejdet nogle retningslinjer for.

Træning:

Juniortræning og Seniortræning er som udgangspunkt aflyst. Dog har spillere på 1. holdet som de eneste lov til at flytte træningen ind i RTK-hallen. Der kan dog i mange tilfælde sagtens spilles udendørs, selv om det har regnet i løbet af dagen. Nogle gange må man selv hjælpe lidt til ved at fjerne vand fra banen (se billedet), andre gange er vandet på grund af god dræning selv forsvundet. Kun hvis banen er “spejblank” og/eller der er pytter på, er det ikke nogen god idé at spille på den. Spil på en for våd bane kan give store skader på banen.

Holdkampe:
RTK-hallen må som udgangspunkt gerne benyttes i tilfælde af regnvejr ved holdkampe. Dog er der kun fire baner, og dermed er der sjældent plads til alle. Betyrelsen har i 2006 derfor vedtaget nogle retningslinjer for, hvem der har fortrinsret til hallen.

Ved holdkampe har 1. holdene førsteprioritet, men derudover har de hold, der er sat til at spille i Darup udendørs 1. prioritet efter serierangordning.

Er både 1. holdet og andre i hallen har hvert af holdene kun ret til 2 baner. Er der herudover plads, så har holdene fra Dr. Sofiesvej adgang efter serierangordning med 2 baner.

Vores fastnettelefon bør benytte ved nødopkald (ring 112), hvis mobiltelefonen ikke går igennem. Der er fastnettelefon i Sporvognen ved automaten.

Formanden har i november 2014 fået checket alle fire mobilselskabers dækningskort for Daruphallen.

De viser alle fremragende dækning – også indendørs. Selvom selskabernes kort ofte er optimistiske, og selvom der er forskel på udendørs og indendørs dækning, passer det med, at alle selskaberne har mobilmaster inden for få hundrede meter. Tennishallen ligger jo lige ved motorvej, Ringstedlandevej og ikke mindst festivalen – alle højt prioriterede dækningsområder.

Der kan imidlertid godt være

    særlige modtageforhold inde i hallen p.g.a. taget.

En anden faktor er forskel på telefonernes antenneegenskaber. Forskellen på gode og dårlige telefoner kan være helt op til faktor 10! (f.eks Iphone mobil telefoner er kendt for at have en svag antenne, som bevirker, at de kan have sværere ved at få forbindelse.)

Den korte historie er, at mobilselskabernes dækning af området er god, men at dækningen i hallen kan være vanskelig afhængig af mobiltelefon og måske også af, hvor man er i Hallen.

At dækningen inde i hallen ikke er så god som udenfor p.g.a. vores tag er vanskeligt at bebrejde mobilselskaberne og derfor beholder vi fastnettelefonen i Sporvognen.