Hallen er låst.

Medlemmer får adgang til hallen med kode. Hvis du ikke har en kode, så kontakt klubmedarbejderen.

Håndværkere, der skal have adgang til hallen, skal lave aftaler med klubbens banemand.

Andre, der skal have adgang til hallen, kan kontakte klubmedarbejderen eller banemanden.

Se kontaktinformationer til ansatte 

Lyset tænder, når du har booket en bane. Der er lys på gangarealerne, i omklædningen, toiletter og sporvognen.

Hvis der er problemer med lyset, eller du har brug for at få tændt lyset i andre sammenhænge end spil, så kontakt klubbens banemand.

Retningslinier for brug af hallen når det regner om sommeren

Hvad gør vi med træning og kampe, når det regner? Hvornår må vi bruge RTK-hallen og hvem har så fortrinsret, når der er mange, der gerne vil indendørs?

Det har bestyrelsen udarbejdet nogle retningslinjer for.

Træning:

Juniortræning og Seniortræning er som udgangspunkt aflyst. Dog har spillere på 1. holdet som de eneste lov til at flytte træningen ind i RTK-hallen. Der kan dog i mange tilfælde sagtens spilles udendørs, selv om det har regnet i løbet af dagen. Nogle gange må man selv hjælpe lidt til ved at fjerne vand fra banen (se billedet), andre gange er vandet på grund af god dræning selv forsvundet. Kun hvis banen er “spejblank” og/eller der er pytter på, er det ikke nogen god idé at spille på den. Spil på en for våd bane kan give store skader på banen.

Holdkampe:
RTK-hallen må som udgangspunkt gerne benyttes i tilfælde af regnvejr ved holdkampe. Dog er der kun fire baner, og dermed er der sjældent plads til alle. Bestyrelsen har i 2006 derfor vedtaget nogle retningslinjer for, hvem der har fortrinsret til hallen.

Ved holdkampe har 1. holdene førsteprioritet, men derudover har de hold, der er sat til at spille i Darup udendørs 1. prioritet efter serierangordning.

Er både 1. holdet og andre i hallen har hvert af holdene kun ret til 2 baner. Er der herudover plads, så har holdene fra Dr. Sofiesvej adgang efter serierangordning med 2 baner.