Organisering af bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen har formuleret nogle principper for organiseringen af bestyrelses- og udvalgsarbejdet:

  • RTK’s tennisaktiviteter er det centrale og klubben bygger grundlæggende på frivilligt ulønnet arbejde. Aktiviteterne styres og koordineres af et aktivitetsudvalg (hvor også junior, senior og motionistudvalg (inkl. begynderudvalg) med ca. 6-8 medlemmer i hvert udvalg) deltager
  • Bestyrelsens opgaver er overordnet koordinering og strategi.
  • Administration, daglig koordinering og ledelse af ansatte varetages af formand, næstformand, kasserer og anlægsansvarlig i et forretnings- og administrationsudvalg.
  • RTK har ansatte til centrale og arbejdstunge arbejdsopgaver som f.eks. træning, vedligeholdelse af baner og anlæg, rengøring, bogføring, banebooking og vedligeholdelse af hjemmesiden.