Hans Henrik Bülow (tv) blev ved Store Åbningsdag 2016 udnævnt til æresmedlem. Jan Winther (th) overrakte på bestyrelsens vegne. Hans Henrik er selv tidligere formand for RTK og har været frivillig i RTK i rigtig mange år.

Æresmedlem er et medlem, der har ydet en mangeårig og ekstraordinær indsats for klubben.

Følgende personer har gennem sit virke og engagement over en længere årrække gjort en helt særlig indsats for RTK og dennes medlemmer.

 • K. Lyhne
 • A. Sørensen
 • Sven Thorum
 • Hans David Stigaard
 • Arne Byberg
 • Frede Gøttrup
 • Svend Åge Jensen
 • Poul Christensen
 • Jacob Müller (i 2007)
 • Bo Markvardsen (i 2008)
 • Palle Aagaard (i 2014)
 • Hans Henrik Bülow (i 2016)

 

 

 

Definition
Æresmedlem er et medlem, der har ydet en mangeårig og ekstraordinær indsats for klubben.

 1. Bestyrelsen kan udnævne medlemmer, der har ydet en mangeårig og ekstraordinær ulønnet indsat for klubben, til æresmedlem
 2. Æresmedlemmer er kontingentfrie og er medlem af klubben på livstid eller til æresmedlemmet selv ønsker at frasige sig sit æresmedlemskab
 3. Æresmedlemmer anses som aktive medlemmer, er valgbare og har stemmeret iht.§5 i vedtægterne
 4. Udnævnelse til æresmedlem vedtages enstemmigt af bestyrelsen

 

Jan Winther (formand) og Palle Aagaard (Tidligere formand og nu æresmedlem)

Jan Winther (formand) og Palle Aagaard (Tidligere formand og nu æresmedlem)