Kære RTK’ere

Bestyrelsen vil gerne informere om den økonomiske situation i klubben for vore medarbejdere og leverandører.

RTK’s økonomi

Klubben har en særdeles sund økonomi, fordi vi gennem længere tid har sparet op med henblik på en evt. haludvidelse, men byggeriet er heldigvis endnu ikke iværksat. Økonomien er selvfølgelig stram, ikke mindst fordi vi kommer til at mangle to måneders halindtægter, og hvis ikke træningen starter som planlagt, kommer vi også til at mangle indtægter her, indtil træningen kan genoptages. Hvis vi holder medlemstallet, vil Corona dog maksimalt få den konsekvens, at vi for første gang i mange år kommer ud med et underskud, men værste konsekvens af dette vil være en udskydelse af haludvidelsen med et år.

Medarbejdernes forhold

Vi har otte voksne medarbejdere, som helt eller delvist har deres indkomst via job hos os. Ingen medarbejdere er opsagt. Administration, bogholderi, banevedligehold og klargøring foregår uændret.

Cheftræneren forbereder den kommende sommersæson, men de øvrige voksne trænere er hjemsendt med fuld løn, og vi søger lønkompensation i det omfang, vi kan for dem.

Alle lokaler er rengjort med henblik på forårsstart – og vores rengøringsmedarbejder er derefter hjemsendt pr. 1. april med fuld løn, og vi søger lønkompensation.

Vore leverandører

Vi har pt. ingen udestående regninger – alle har fået deres tilgodehavende, da vi ikke har likviditetsproblemer. Vi havde planlagt et større malerarbejde i hallen hen over sommeren. Vi har meddelt vores malermester, at hvis han mangler opgaver til sine folk nu pga. Corona, så kan han gå i gang hos os og få regningen betalt med det samme.

Bestyrelsen glæder sig til at se alle på banerne igen når pandemien er brændt ud.

Vi har endnu ikke taget stilling til, hvad der skal ske i forhold til den udendørs sæsonstart. Vi følger myndighedernes anbefalinger og håber, at den gradvise oplukning af Danmark, som der er mulighed for efter påske, hvis coronatallene fortsætter i en positiv retning, også betyder, at vi kommer i gang med vores aktiviteter. Vi har ikke truffet konkrete beslutninger endnu. Der er stadig god tid til vores første udendørs aktiviteter som forårsrengøring, Store Åbningsdag, majkampagne, åbent hus for børn og spil på banerne i det hele taget.

Vi håber naturligvis, at rigtig mange tilmelder sig til træning og glæder sig til at komme i gang igen. Træningsplanen er ved at blive lavet, så det er nu, hvis der er nogen, der gerne vil gå til træning og ikke har fået meldt sig. Læs mere: Eftertilmelding til træning hurtigst muligt.

Nedenfor ses et stemningsbillede fra seneste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen i Roskilde Tennis Klub