Bestyrelsen har besluttet at iværksætte en ordning, der næste vinter sikrer, at der kommer ca. tre ekstra fritegningstimer pr. uge på hverdagsaftenener i RTK-hallen – udover dem, der er i forvejen. Disse timer skaffes ved at aflyse to ud af kontraktindehavernes 34 uger, placeret på forskellige dage og tidspunkter i løbet af vinteren.

Efter sidste generalforsamling satte bestyrelsen som mål at nå frem til en model, der kunne sikre, at der bliver flere muligheder for at booke baner i hallen på hverdagsaftener – til glæde for nye medlemmer og andre medlemmer, der ikke er en del af en fast kontrakttime.

RTK skal fortsat have klubaktiviteter, turneringer, holdkampe og lignende for børn og voksne – det er den slags aktiviteter, der skaber sammenhold og løfter niveauet, men der skal også være plads til, at vi hver især kan booke en bane og spille en single eller double med vores tennisvenner.

Ved omfordeling af nogle tider, lidt færre hold og hele tiden fokus på fritegningstimer, når der bookes til aktiviteter, er der generelt kommet bedre muligheder for banebooking i weekenderne.

Bestyrelsen har inden denne vintersæson desuden strammet reglerne om, at man skal være fire tilknyttet alle faste banetimer – og den politik gav sammen med nogle hold, der aflyste eller flyttede til formiddagen, nogle ekstra kontrakttimer i år, så der lige nu ikke er nogen på venteliste til faste timer på hverdagsaftener.

 

Aflysninger mellem 1. oktober og 1. april – dog ikke juleferie, uge 8 og påske

Næste skridt kommer så nu. Alle kontrakthold får næste sæson på forhånd aflyst to af deres tider. Aflysningerne bliver fordelt ud over alle uger i de måneder, hvor hallen bliver brugt mest, så i disse uger bliver der frigjort ekstra timer til fritegning.

”I mange år har vi i 3-4 gange pr. sæson aflyst især aften-kontrakttimerne. Det er fx sket i forbindelse med klubmesterskaber, Old Vikings turnering for veteraner og Vikingeturneringen. Nu kører vi klubmesterskaberne over nogle weekender i stedet, det samme skete med Vikingeturneringen, sidste gang den blev afholdt, og Old Vikings har vi ikke længere. Derfor kan vi uden nævneværdig gene for kontraktindehaverne sikre flere fritegningstimer,” fortæller formand Peter Madsen, der tilføjer:

”Vi ved, at der er pres på for at komme til at spille i hallen – og vi håber derfor, at kontraktspillerne kan se det fornuftige i den nye ordning.”

Aflysningerne gælder kontrakttimer kl. 18-21 og bliver placeret mellem 1. oktober og juleferien samt efter nytår til 1. april, dog ikke i påsken, hvis den falder i marts. Uge 8 er også undtaget, da der i denne uge ikke er træning og dermed flere frie timer.

 

Aflysninger uden omkostninger

Det kan ikke udelukkes, at der kan komme flere aflysninger end disse to, som bestyrelsen nu har fastsat. Sidste år blev der fx afholdt en international ITF-turnering, der lagde beslag på mange timer i uge 8. Den turnering kommer ikke i år, og der er heller ikke andre ting planlagt lige nu, men bestyrelsen tager dog dette forbehold, da der kan opstå muligheder for events, der berører kontrakttimerne.

Prisen for kontrakttimerne er reguleret efter antal timer, så den nye ordning kommer ikke til at koste noget for kontraktspillerne.

Ønsker du at stå på venteliste til en fast time i hallen til næste vinter, så tag kontakt til RTK’s klubmedarbejder. Her kan du se ventelisten og betingelserne for at komme til at stå på den.