Vi har været i forbindelse med Roskilde Forsyning. De beklager at kommunikationen ikke har været bedre inden det omfangsrige arbejde startede på Dr. Sofiesvej. Vi kan ikke gøre så meget nu, de prøver at gøre så megen plads som muligt i weekenderne. Arbejdet ud for klubben forventes at være færdigt i slutningen af juni, men så flytter det længere ned ad vejen. Vi henstiller til at medlemmerne viser hensyn til både folkene der arbejder på stedet og beboerne.

Anlægsudvalget.