Tirsdag d. 18. august er der planlægningsmøde, hvor aktiviteterne i vinterhalvåret i hallen i Darup planlægges. Mødet starter kl. 19 på Dr. Sofies Vej.

Hvis du har ønske om at stå for aktiviteter – hvis du har gode idéer, så mød frem og få indflydelse på hvad der skal ske i indendørs-sæsonen 2015-16.

Dagsorden:
1. Gennemgang af de enkelte aktiviteter – og fordeling af tider for afholdelse.
2. Forslag om øget betaling mod, at klubben til gengæld sørger for nyere bolde til aktiviteterne.
3. Evt. nye forslag.

Mange hilsner
Flemming Sørensen, aktivitetsansvarlig i RTK