Om vinteren er der mulighed for at booke fritegningstimer fra gang til gang i vores hal, men derudover er der mulighed for at have en fast banetime på et fast tidspunkt hele vintersæsonen fra 1. september til 30. april (kontrakttimer). Indendørs betaler man en beløb pr. banetime både til fritegning og kontrakttimer.

Det fleste timer i de ”attraktive” timer på hverdage (mellem kl. 18 og 22 på mandage, tirsdage, onsdage og torsdage) er fortrinsvis besat med timer til træning og kontrakttimer.

Hvis du gerne vil spille tennis og du ikke har en fast kontrakttime, så kan du reservere og betale bane i vores bookingsystem. Der er normalt baner i dagtimerne indtil kl. 16 på hverdage samt fredag og i weekenden. Uden for træningsperioderne, i ferier og på helligdage er der ofte ledige baner. Både fredag aften og i weekender kan også være besat af turneringer, holdkampe og andre aktiviteter. Hold øje med kalenderen, om det er aktiviteter, du selv kan tilmelde dig.

Der er desuden enkelte ledige fritegningstimer på hverdagsaftener, men de bliver hurtigt besat, så her skal man være hurtigt ude. Baner bliver frigivet til tegning 14 dage før.

Se oversigten over ledige kontrakttimer i RTK-hallen. Via linket kan du også se, hvem du skal kontakte for at komme på ventelisten.

I skal minimum være en gruppe på fire pr. banetime – gerne flere. Alle navne og medlemsnumre skal fremgå af ansøgningen. Det skal også fremgå, hvem der er holdets kontaktperson. Og det skal fremgå, hvilke tider I ønsker at stå på venteliste til. Længst på ventelisten har første prioritet (“først-til-mølle” princip).

Det er RTK’s klubmedarbejder, der vedligeholder ventelisten og som løbende melder status til bestyrelsen.

Som udgangspunkt bliver fordelingsplanen ført videre fra år til år, men bestyrelsen kan beslutte at ændre fordelingen, fx:

  • Give mere/mindre plads til træning og øvrige klubarrangementer
  • Ændre antallet af fritegningstimer
  • Nedsætte dobbelttimer til 1½ eller 1 time
  • Andre tiltag, der tilgodeser klubbens aktuelle behov, herunder hensyntagen til ventelisten

Bliver ventelisten stor eller ændrer klubbens behov for brug af hallen sig markant, kan en helt ny banefordeling også komme på tale.