Om vinteren er der mulighed for at booke fritegningstimer fra gang til gang i vores hal, men derudover er der mulighed for at have en fast banetime på et fast tidspunkt hele vintersæsonen fra 1. september til 30. april (kontrakttimer).

Det fleste timer i de ”attraktive” timer på hverdage (mellem kl. 18 og 22 på mandage, tirsdage, onsdage og torsdage) er besat med timer til træning og kontrakttimer.

Der er dog også enkelte fritegningstimer – altså baner, du kan booke fra gang til gang som al anden banebooking.

Her på siden kan du læse mere om kontrakttimer, og du kan se, hvordan du selv får mulighed for at købe en fast time.

Herunder kan du se listen over de dage og tider hvor der er en eller flere ledige kontrakttimer i RTK-hallen (Listen er opdateret pr. 1 august 2020):

Mandag:

 • Kl. 7-8, 8-9, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15 og 22-23.

Tirsdag:

 • Kl. 7-8, 8-9, 12-13, 13-14 og 22-23.

Onsdag:

 • Kl. 7-8, 8-9, 11-12, 12-13, 13-14, 20-21, 21-22 og 22-23.

Torsdag:

 • Kl. 7-8, 8-9, 11-12, 12-13, 13-14 og 22-23.

Fredag:

 • Kl. 7-8, 8-9, 11-12, 12-13 og 13-14.

Lørdag:

 • Kl. 7-8 og 8-9

Ventelisten er opdateret 14. august 2020 og omfatter følgende grupper:

Der er ingen på grupper på ventelisten, der i dag ikke har en kontrakttid, men der er nogle af de nuværende kontraktindehavere, der har ønske om andre tider:

 • 1 ønsker at flytte fredag kl. 8-10 til fredag kl. 9-11 eller 10-12
 • 1 ønsker at flytte mandag kl. 11-13 til mandag kl. 9-11 eller kl. 10-12
 • 3 ønsker at flytte fra sene hverdagstider til tidligere tider

 

Betingelser for at få en kontrakttime og for at stå på ventelisten

I skal minimum være en gruppe på fire pr. banetime – gerne flere. Alle navne og medlemsnumre skal fremgå af ansøgningen. Det skal også fremgå, hvem der er holdets kontaktperson. Og det skal fremgå, hvilke tider I ønsker at stå på venteliste til. Længst på ventelisten har første prioritet (“først-til-mølle” princip).

Det er RTK’s klubmedarbejder, der vedligeholder ventelisten og som løbende melder status til bestyrelsen.

Som udgangspunkt bliver fordelingsplanen ført videre fra år til år, men bestyrelsen kan beslutte at ændre fordelingen, fx:

 • Give mere/mindre plads til træning og øvrige klubarrangementer
 • Ændre antallet af fritegningstimer
 • Nedsætte dobbelttimer til 1½ eller 1 time
 • Andre tiltag, der tilgodeser klubbens aktuelle behov, herunder hensyntagen til ventelisten

Bliver ventelisten stor eller ændrer klubbens behov for brug af hallen sig markant, kan en helt ny banefordeling også komme på tale.

Der kan forekomme enkelte aflysninger i løbet af indendørs sæsonen – fx ved klubarrangementer, turneringer og lignende. Alle kontraktindehavere mandag-torsdag kl. 18-21 får desuden aflyst to tider i perioden 1. oktober – 1. april, dog ikke i efterårs-, jule-, vinter- og påskeferie. Disse aflysninger skal sikre, at der på hverdagsaftener er flere fritegningstimer. Aflysningerne sker i juni eller tidligt i august, så kontraktholdene i god tid ved, hvornår de ikke har deres normale tider. Der kan dog også forekomme enkelte andre aflysninger i løbet af sæsonen.

Hvert forår skal alle kontraktindehavere give besked på, om de ønsker at fortsætte med deres tid den kommende sæson – og hvilke spillere, der er tilknyttet den enkelte kontrakttime.

Herefter bliver planen for det kommende år lagt – inklusiv evt. ændringer vedtaget i bestyrelsen.

Der bliver sendt regning for kontrakttimerne ud via bookingsystemet til betaling 1. august. Regningen går til den, der står som kontaktperson for de enkelte kontrakttimer, og kontaktpersonen skal derfor selv sørge for at opkræve penge fra de øvrige, der er med på timen.

Aflyser klubben en kontrakttime, så får I refunderet prisen for timen. Refusionen bliver sat ind på kontaktpersonens konto i bookingsystemet.

Der er rift om at komme til at spille i RTK-hallen, så har du en fast kontrakttime og ikke skal bruge den en dag, så aflys timen i bookingsystemet i så god tid som muligt. Helst en uge før. På den måde har andre medlemmer mulighed for at opdage, at der er en time ledig til booking.

Det er ærgerligt, hvis der står en time ledig, som andre kunne have booket, hvis de havde vidst det.

 

Herunder kan du se alle RTK’s priser for kontingent, kontrakttimer og baner til fri booking.

 

Medlemsskabs- og haltimepriser

Der er flere fordele ved at være medlem i Roskilde Tennis Klub. Den største fordel er muligheden for at deltage i adskillelige aktiviteter, som tilbydes af trænerstaben og de mange aktive frivillige året rundt. Nogle af disse aktiviteter er tilkøb, imens andre er helt gratis, og alle aktiviteter har til formål at integrere dig i klubben samt udvikle din tennis.

Nedenfor findes prisliste på de forskellige typer medlemskab, samt indendørs banepriser (som varierer baseret på dag og tidspunkt) Det er værd at notere, at grusbanerne i udendørssæsonen er gratis at booke hele sæsonen, som typisk varer fra midt april – oktober.

(Medlemsskabspriser er fremskrevet med 2% og forventes vedtaget på generalforsamlingen 2021)

Medlemsskabspriser 2021/22

Sommer Vinter Helårs
Junior 3-10 år 510 kr. 305 kr. 815 kr.
Junior 11-18 år 765 kr. 480 kr. 1245 kr.
Senior 19-24 år 865 kr. 480 kr. 1345 kr.
Senior fra 25 år 1455 kr. 800 kr. (Kun vinter 1045 kr.) 2255 kr.
Passiv junior 120 kr. 120 kr. 240 kr.
Passiv senior 165 kr. 165 kr. 330 kr.

 

Indmeldelse 2021/22

Indskud
Junior 3-10 år 200 kr.
Junior 11-18 år 300 kr.
Senior 19-24 300 kr.
Senior fra 25 år 450 kr.

 

Haltimepriser 2021-22

Pris
Fast time mandag til torsdag kl. 17.00-22.00 140 kr. pr. time – 4400-4800 kr. i alt
Fast time øvrige tider 92 kr. pr. time – ca. 3100 kr. i alt
Fast time alle dage fra kl. 6-8 og kl. 22-24 50 kr. pr. time – ca. 1700 kr. i alt
Fast time hverdage kl. 12-15 50 kr. pr. time – ca. 1700 kr. i alt
Fritegnet time mandag til torsdag kl.17.00-22.00 134 kr.
Fritegnede timer på øvrige tider minus de nedenstående. 86 kr.
Fritegnede timer kl. 6-8 og kl. 22-24 alle dage, kl. 12-15 på hverdage samt lørdag og søndag fra kl. 19 56 kr.
Fritegnede timer tegnet mellem to juniorer eller en junior og en voksen (ikke man-tors kl. 17-22) – se nedenfor. I billigperioderne gælder prisen på 56 kr. også for juniorer. 65 kr.
Fritegnede timer på alle tidspunkter i perioden sommerperioden, maj, juni, juli og august – både børn og voksne 56 kr.

Hvis voksne misbruger ordningen med juniorpris her ovenfor (altså der er booket med et juniornummer, men det er to seniorer, der spiller), vil det medføre øjeblikkelig karantæne i tre måneder indendørs for de to spillere.

Interne åbne arrangementer, fx motionistaktiviteter afregnes med 65 kr. pr. bane pr. time.

 

Refusion på kontrakttimer 2021/22

Refusion
Timer som aflyses af klubben Den fulde timepris refunderes
Timer der frigives og herefter tegnes som fribookingtime Den fulde timepris refunderes

 

Gæstetimer 2021/22

Gæstetimer kan kun bookes af personer, som er bosiddende uden for Roskilde Kommune og via spil med et medlem. Når RTK-medlemmet booker en bane, så skal han/hun vælge “Gæst” som medspiller, og så bliver prisen opkrævet – enten via medlemmets konto eller ved betaling med dankort med det samme.

Gæstetimer indendørs 70 kr.+ normal banetakst.
Gæstetimer udendørs 70 kr.
Gæstetimer for to spillere, der ikke er medlem af Roskilde Tennis Klub To ikke medlemmer kan kun i specielle tilfælde, efter aftale med træningschefen, booke en bane. Pris og betaling aftales i det enkelte tilfælde

Kontakt klubmedarbejderen, hvis du vil købe en af de ledige kontrakttimer eller stå på venteliste.

Husk at:

 • I skal minimum være en gruppe på fire pr. banetime – gerne flere
 • Alle navne og medlemsnumre skal fremgå af ansøgningen
 • Det skal også fremgå, hvem der er holdets kontaktperson – det er samtidig den person, der bliver opkrævet betalingen

Fortæl hvilken tid, I ønsker at købe eller hvilken tid, I ønsker at stå på venteliste til. Længst på ventelisten har første prioritet (først-til-mølle princip).