Mindre omegns klubber har behov for flere aktiviteter og kræfter, der kan fastholde medlemmer – samt et generelt ønske om mere erfaringsudveksling og stærkere netværk mellem klubansvarlige. I den forbindelse har DTF startet projekt Moderklub. Projektet skal bl.a. sikre optimale rammer for klubberne i deres daglige arbejde via en bedre vidensdeling klubberne i mellem. Konkret vil en national Vidensbank blive udarbejdet.

Roskilde Tennis Klub er positiv indstillet for projekt Moderklub og er gået i dialog med DTF for at vurdere om vi skal være en formel del af projektet.

Tirsdag den 2. september afholdt DTF i samarbejde med RTK møde med en række omegnsklubber om et eventuelt projekt moderklub i Roskilde. På mødet var der repræsentanter fra Gevninge, Hedehusene, Jyllinge, Gundsølille og Gadstrup. Lejre havde meldt afbud, mens Ramsø, Svogerslev og Tune ikke kunne deltage på dagen. Karen Marie Olsen og Jan Winther fra bestyrelsen repræsenterede RTK.

DTF (Lorenz Sønderby) var mødeleder på mødet.

Det blev aftalt at klubberne senest den 12. oktober melder deres om de ønsker at indgå i projektet. Derefter indkalder DTF og RTK til et samarbejdsmøde i november med henblik på at starte udvalgte aktiviteter i udendørssæsonen 2015. Enkelte aktivitetstilbud kan dog igangsættes i indendørssæsonen 2014/2015, hvis der er mulighed for det.

For Karen Marie Olsen og Jan Winther var det vigtigt at understrege, at der var tale om et samarbejdsprojekt til gavn for alle de involverede med udgangspunkt i de deltagende klubbers ønsker og behov.

Næste skridt handler altså om hvem der ønsker at være med og starte en fælles proces.