RTK’s juniorudvalg har holdt møde, og her kan du se, hvad udvalget drøftede. Det var et møde uden formand Lisbeth Lyme, der efter en række år på posten stopper ved generalforsamlingen den 8. marts, og de øvrige i udvalget fortsætter derfor arbejdet.

Referat fra møde i juniorudvalget i Roskilde Tennis klub den 1. februar 2017

Her kan du se, hvem der er med i juniorudvalget.

Deltagere på mødet:

 • Jonas
 • Lars
 • Rikke
 • Heidi (afbud)
 • Jesper (ref)
 • Henrik Overgaard (Klubchef og gæst på mødet)

Henrik inviteres til at deltage fremover med henblik på at få udvalget op at køre, da der er mange nye.

 

Dagsorden:

 1. Konstituering af udvalg
 2. Udvalgets arbejde – 2 spor
 3. Overlevering fra Lisbeth (tidligere formand for juniorudvalget)
 4. Arrangementer
 5. Weekend træning
 6. Næste møde

 

Ad 1. Udvalget består af de fem nuværende medlemmer. Jonas er formand og indstilles som udvalgets repræsentant i bestyrelsen. Vi vil gerne have flere med i udvalget – enten direkte eller som hjælpere ifm arrangementer. Vi aftalte, at vi prøver “at fiske” blandt forældre, når vi holder arrangementer. Vi aftalte at udvalgsarbejdet ikke hænger på formanden men at det er en fælles opgave og indgår på hvert møde for at få afklaret hvem der gør hvad.

 

Ad 2. Udvalgets arbejde og ambitioner blev drøftet. Udvalget ønsker at arbejde med to spor. Første spor som handler om arrangementer og spor 2 handler om udvikling i træningen
Formålet med spor 1 er at understøtte klubliv, at juniorerne lærer hinanden at kende og at de indgår spilleaftaler. Oplæg til spor 2 udarbejdes af Jonas og drøftes over e-mail og på næste møde med henblik på, at det kan drøftes med trænerne inden udesæsonen starter. Formålet er bl.a at sikre, at alle juniorer oplever, at de bliver bedre og bedre til tennis.

 

Ad 3. Rikke tager hånd om overleveringen af materiale og budget fra Lisbeth. Tilbageblik tages på dagsordenen på næste møde.

 

Ad 4.

 • Vinterskole – kører. Vi evaluerer efter afholdelse
 • Cardio-træning – kører. Rikke er tovholder
 • Søndagstræning i uge 8 – Jonas er tovholder og arrangementet er under udarbejdelse
 • Drop-in tennis blev drøftet og der arbejdes videre med konceptet på næste møde. Målet er at det kan indgå i baneplanlægningen for udesæsonen.
 • Eventuelt forældremøde til april (Henrik er tovholder)

 

Ad 5. Drøftet under punkt 4.

 

Ad 6. Næste møde er den 2. marts kl. 19 hos Jonas, Klosterengen 35.

Evt:  Fakta om antal juniorer sendes direkte til Jonas

Foreløbig dagsorden til næste møde:

 1. Drøftelse af oplæg om spor 2. v/Jonas
 2. Overlevering og budget v/Rikke
 3. Arrangementer
  • Drop-in tennis
  • Grill
  • Store Åbningsdag og åbent hus for juniorer lørdag den 29. april
  • Forældremøde?
  • Andre ?
 4. Evaluering af Vintertennisskolen
 5. Eventuelt