Bestyrelsen har holdt møde den 7. december, og referatet er nu klar.

Der er også lagt referater ind fra de seneste bestyrelsesmøder- de var ved en fejl ikke lagt på.

Her kan du se siden med referater fra alle bestyrelsesmøder.

Her kan du se referatet fra sidste bestyrelsesmøde.

På seneste møde blev der bl.a. behandlet følgende emner:

  • Økonomiske forhold for klubbens bedste hold
  • Halpriser i forbindelse med arrangementer
  • Betaling for referees ved divisonskampe
  • Fejl i betaling for booking af ydertimer i hallen
  • Forkert brug af juniornumre til booking i hallen
  • Store Åbningsdag bliver 29. april 2017
  • Der arbejdes på en tøjaftale
  • Der er endnu ikke fundet en ny træner efter Emil, men der arbejdes på sagen