Referatet for ekstraordinær generalforsamling ang vedtægtsændringer er opdateret under Om RTK/Generalforsamlinger

Bestyrelsen foreslog følgende tilføjelse til vedtægternes § 10 som blev godkendt:
”Hvis klubben opløses skal eventuelle midler tilgå andre almennyttige formål”

Begrundelse: Roskilde Tennis Klub kan bruge alle de sponsorpenge vi kan komme i nærheden af. En god mulighed er udlodninger fra organisationen Elite Gaming, hvis midler til udlodning til bl.a. idrætsklubber stammer fra spillehaller.