Referat Junior forældremøde i RTK-hallen 5. november 2019

Ca. 15 fremmødte forældre

Her finder du referatet i en printvenlig udgave.

 

Velkomst og præsentation v: Jonas (Marie og Sisse)

 

Information om juniorudvalget og juniorudvalgets arbejde, arrangementer mv.

Primære opgave: At skabe en sammenhæng og fællesskab i klubben mellem alder, køn, niveau, forskellige aktive og sociale arrangementer, som appellerer til alle juniorer.

 

Junior udvalg: Marie, Jesper, Rikke, Lars, Jonas

Vi kan i den kommende tid/år forvente, at vi skal have nogle nye kræfter i udvalget, idet flere af de nuværende medlemmer har børn, der efterhånden er blevet lidt ældre. Kontakt venligst udvalget, hvis I har interesse i at deltage.

 

Info om tiltag:

 • Junior drop in hele året – husk tilmelding via hjemmesiden
 • Sommer-arrangement (her vil vi gerne se endnu flere)
 • Julesjov i år LØRDAG D. 30. NOVEMBER (har holdt det mange år, vi vil gerne have flere, der bakker op).
 • Tennislejr for alle i Slagelse: Var en succes! Skaber venskaber på tværs – hold øje med flere af disse ture!! Ca. 1 x årligt.
 • Familieskum: Sjovt og hyggeligt – FOR ALLE. Næste gang LØRDAG D. 7. DEC. – Se hjemmeside

 

Juniorudvalget spørger forældrene: Hvordan holder I jer orienteret? Hvordan skal vi kommunikere med Jer?

Input fra forældre:

 • Hjemmesiden er svær at navigere i. Ikke mange anvender den aktivt og søger info der
 • Det skal være push-beskeder.
 • FB er en god kanal, flere foreslår dette. Men ikke alle er på FB.
 • Flere foreslår HOLDSPORT, da de kender det fra andre sportsgrene og fungerer godt.
 • Vil gerne have informationer i god tid.
 • Mail: Kan det sættes op i systemet, så både børn og forældre kan få push beskeder?
 • Hvordan kan man få forældre til evt. at koordinere tilmeldinger imellem sig ift. fx skumstævner
 • Kan man ifm. Drop In for børnene, lave Drop In for forældre, hvor der kan stilles spørgsmål?

Sisse: Flere andre klubber har gjort en aktiv indsats for at promovere FB som kanal. Men vi er udfordret af, at der er meget få medlemmer, der følger siden ””RTK resultater” – bør alle ikke inviteres ind i denne/opfordres til at følge den??? Eller en anden lukket juniorgruppe?

Juniorudvalget arbejder videre med dette!

 

Juniorudvalget spørger forældre ind til arrangementer mm.…

Input:

 • De er velfungerende og henvender sig bredt til flere aldersgrupper
 • Informationer må gerne komme mere fra trænerne, så det får mere valør.
 • Ikke flere arrangementer end der er nu, så vi sikrer, at der kommer mange til hver og ikke få til mange.
 • Trænerne skal i meget højere grad hjælpe forældre og børn med at opfodre til at komme ud og spille stævner/turneringer og hjælpe med hvordan og hvilke… start evt. meget gerne med interne skumstævner, så børnene kommer i gang og vi får fjernet berøringsangst. Er der interesse? Meldinger fra forældre: Ja.
 • Kan man tage en søskende eller en ven/veninde med til drop in og andre juniorarrangementer??? Det kan evt. få flere til at prøve tennis.

 

Frivilligt forældre arbejde:

Vi vil gerne have flere forældre i klubben til at hjælpe og støtte aktivt op om børnenes sport og klub. Det er frivilligt drevet, og man står for det, man gerne vil – det er vigtigt, at frivilligt arbejde er lystbetonet.

Det kræver interesse i børnenes tennis, men ikke tennisforudsætninger.

Vi vil derudover gerne have mere hjælp ifm. turneringer og andre praktiske opgaver, kagesalg, mv.

Man kan også være holdkaptajn for børnenes turneringshold. Det er koordinering, og kræver ikke så maget andet end det.

Årgangs-ansvarlige forældre: Disse søger vi også. Det betyder, at man sørger for, at man prøver at binde børnene bedre sammen. Kan man lave noget på tværs af fx pige og drengehold på årgangen. Dette gør, at de holder fast i tennis, da det giver mere end tennis. Og det er ok at sige, man gerne vil hjælpe i de årgange, man har børn i.

Skriv til juniorudvalg/Sisse, hvis du er interesseret i at være med i udvalg eller bare vil hjælpe med junioropgaver omkring holdkampe osv.

 

Turneringer:

 • Der skal være endnu mere fokus på holdturneringer. Det kan give endnu mere sammenhold i en allerede indv. sport, som tennis kan være.
 • Skal klubben melde hold til? Altså uden at spørge forældrene? JA TAK, siger forældrene – meld dog ud i god tid!
 • HUSK: Holdkampe kræver commitment.
 • Er det en ide, at klubben melder børn til skumturneringer – det er en del af det at være medlem.
 • Sisse opfordrer til skumtennis som en start til øvrige turneringer. Man lærer utroligt meget af skum.
 • Hvis vi skal have børnene til at spille skum, skal vi som forældre vide, at det findes.
 • FORÆLDRE OPFORDRER TIL MERE SKUM KAMP TRÆNING – TIL TRÆNING! (Af de nye juniorer)
 • Kan man få sat faste mærker på banerne, så man hurtigere kan sætte linje til U10 baner???
 • Uddannelse i hvordan man er turneringsleder. Hvad skal man gøre, hvad kræves der af en. Hvad skal man være forberedt på. Kan man få DTF ud til at fortælle om dette til interesserede? Kan det være train-the-trainer? Så kan vi hjælpe internt?

 

Lidt om tilmeldinger til turnering:

Individuelle turneringer. Man skal melde børn til igennem 2 forskellige systemer- DTF og DGI.

Kender i dem? Nej. Det er ikke så nemt at finde rundt i fortæller flere forældre tilstede!

Kan der være en Velkommen i klubben-dag, hvor man når indmeldt får lidt mere om, hvad der er af muligheder og hvordan man gør?

Hvordan kan trænerne fortælle børmeme mere om, hvilke muligheder der er?

”Nu er dit barn klar til turneringer – sig det til dine forældre”.

Vi afholder turneringer i Roskilde, og de penge, der kommer ind, går til turneringsspillere eller til juniorafdelingen bredt alt efter hvilken turnering det er.

En appel til de forældre, der har turneringsspillere, at de bakker ekstra op omkring og hjælper ifm. disse hjemmebane turneringer, da pengene går til jeres børn.

Sørg for at få datoerne ud til forældrene så hurtigt som muligt. Og så prik til de forældre, der skal hjælpe.

 

Lidt om træning v. Sisse.

 • Mit mål er at man spiller tennis min. 2 gange om ugen.
 • Det skal være sådan, at man kommer hurtigt i kamp
 • Så bliver man hurtigere en del af fællesskabet. Og blive rollemodeller for andre børn.
 • Vi vil gerne talentudvikle. Vi gerne have store ambitioner.
 • Man kan vælge at træne meget, og man kan vælge at holde fast i sine to træningsdage.
 • Det skal være muligt at sige, at nu vil man gerne tennis endnu mere.
 • Vi vil gerne have børn, der får nogle gode værdier.
 • Vi vil gerne have god energi og lære at koncentrere sig hvad enten, man spiller 2 eller mange gange.
 • Børnene skal føle at de ses af trænerne.
 • Vil man træne meget, er det godt, hvis man også kan prioritere at komme tidligt.
 • Vi skal have gode sociale grupper og gerne træne med andre på niveau.
 • Vi har et mål om at vi vil være de bedste til at udvikle unge under 16 år. Det er ambitiøst, og vi har lagt nogle planer for at kunne nå dette.
 • Vi har en strategi for at vi kan nå dette.
 • Men det er ikke på bekostning af bredden, og børn, der bare gerne vil spille tennis 2-3 gange om ugen.
 • Vi har lavet en trænerskole, så vi har ”samme sprog” blandt trænerne, så børnene oplever det samme fra Sisse, Kim og de yngre trænerne. Vi er i gang, og vi bruger noget tid på dette.

 

Spørgsmål fra forældre:

 • Er det mig som forælder der skal spørge om børnenes lyst til mere eller kan trænerne være opmærksomme på dette?
 • Er der tanker om trænere, der cirkulerer, så der kommer flere trænere og ser børnene? Ja, vi hjælper og coacher og følger de yngre trænere, så de hele tiden lærer fx ved feedback på det der observeres. Og andre gange skifter vi trænerne rundt.
 • Ros tilbage ift. de trænerkurser, der er lavet til de unge.
 • Feedback: Tænk på, hvordan nogle trænere kan opleves. Der er stor forskel på, hvordan børnene oplever og fortæller om de forskellige måder at træne på. Trænere nævnes ved navn.
 • Hvad er det for nogle værdier/politik, man ønsker fra klubbens side. Hvad er det for nogle pædagogiske værktøjer, der vil bruges.
 • Det lærer også børnene noget om disciplin og fokusering, når man har en træner, der er hårdere.
 • Det er også en seriøsitet, der bliver lagt for dagen.
 • Fortæl gerne, hvad der er formålet med hver træners fokus. Det hjælper med kommunikation.
 • Lav evt. en kort træner præsentation til både børn og forældre, så man forstår, hvad det er ved trænernes forskellighed, der giver styrke og støtter målet om det Roskilde Tennis Klub vil opnå.

 

Diverse:

Ønske om at få træningsplanerne ud tidligere, hvis der er muligt!!

Træningslejr for turneringsspillere: Vi vil gerne fremadrettet vælge Tyrkiet, da de har fantastiske faciliteter og vejret oftest er bedre og varmere vand. Men vi har pga. omstændighederne afmeldt Tyrkiet.

Vi har mulighed for at bestille det samme sted som sidst i Kroatien. Til en lavere pris end sidst.

Pris: 4.500/person. 18.-25. april 2020. Spillere bliver kontaktet af Sisse pr. mail.

Tak for en god og konstruktiv aften.

Juniorudvalget og Sisse.