Så er der kommet referat fra seneste bestyrelsesmøde.

Referatet ligger på siden med alle øvrige bestyrelsesreferater.