Bestyrelsen har holdt møde i april, og her kan du se referatet.

Denne gang har bl.a. følgende punkter været under behandling:

  • Fastlæggelse af termin for Old Vikings
  • Haludvalget i gang med arbejdet
  • Reservering af penge til det nye sportsudvalg
  • Forplejning til holdkampe

Der er også nogle punkter, hvor referatet kun afslører emnet, men hvor der vil komme mere information, så snart bestyrelsen har fået formuleret det mere præcist.