RTK har en politik som skal fremme, at juniorer spiller med hinanden og ikke bare går til træning. To juniorer der vil spille sammen kan derfor booke en banetime til 44 kr. mod normalt 80 eller 128 kr.

Vores bookingsystem indregner rabatten, når der bliver booket med en juniorspillers medlemsnummer først, men desværre udløser systemet også rabatten selv om medspilleren er voksen. Dette problem kan teknisk ikke løses.

I dette efterår er der booket rigtig mange timer med en junior og en voksen. Vi konstaterer også, at nogen booker med et juniornummer selv om junioren slet ikke spiller, og dermed uretmæssigt opnår en meget lav pris.

Bestyrelsen er klar over, at nogle sikkert har booket og spillet med deres børn, og i bedste overbevisning har tænkt, at prisen på 44 kr. både er rimelig og i overensstemmelse med klubbens regler, men RTK har ikke en politik om, at når en junior spiller med en voksen, så gives der også rabat.

Vi skriver nu til de involverede juniorforældre og pointerer, at junior booking kun må foregå, når det er spil med en anden junior.

I den næste måneds tid vil vi holde øje med, at reglerne overholdes. Ellers bliver konsekvensen formentlig at RTK må lukke for juniorers adgang til at spille billigt mod hinanden, eller indføre en dyr og besværlig administrativ ordning.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at var alle timerne booket til normal takst efter reglerne, havde RTK fået ca. 2000 ekstra kroner ind i oktober og november.

RTK har som anført ikke en politik om, at når en junior spiller med en voksen, så gives der også rabat. Hvis juniorafdelingen ønsker en sådan ordning, så må der stilles et specifikt forslag med argumenter om det til generalforsamlingen – da alle banepriser besluttes og vedtages her.

På bestyrelsens vegne

Hans-Henrik Bülow
Kasserer