Sædvanen tro deltog RTK, med formand Jan Winther til DTFs årlige generalforsamling (Dansk Tennis Forbund) den 22. marts 2014.

Et væsentligt punkt i Henrik Klitvads formandsberetning var orientering om DTFs kommende klubudviklingsprojekt “Moderklubber og vidensbank”. Projektet handler først og fremmest om fastholdelse af tennis medlemmer og øget fokus på at hjælpe de små tennisklubber, evt. med støtte fra de største tennis klubber.

Hvorvidt RTK vil blive tilbudt at blive en del af dette projekt ved vi endnu ikke, men vil holde jer orienteret, såfremt der sker noget fra forbundets side heromkring. Detaljer fra generalforsamlingen kan findes på DTFs hjemmeside