Her kommer et nyhedsbrev fra formand Peter Madsen:

Med godt humør på banerne og et forårstennisvejr, vi ikke kan ønske bedre, har sommersæsonen 2018 været helt unik. Banerne mangler vand, så jeg er sikker på, at jeg fra banemand Kurt Jensen skal huske at minde os alle sammen om, at der skal vandes grundigt før spil.

Men ellers er det svært ikke at være tilfreds med den sæsonstart, vi har fået.

Aktivitetsniveauet er som sædvanlig højt – ikke mindst takket være Steen Lindegaards forskellige motionistarrangementer, men også juniorudvalget og trænerne sørger for, at der hele tiden sker noget for de forskellige medlemsgrupper. I maj blev der holdt et velbesøgt arrangement for dame- og pigeholdspillere i alle aldre, og her i juni kommer turen så til drenge- og herrer. Derudover er der som noget nyt arrangeret singletennis for motionister søndag aften. De garvede og stærke har åbenbart deres netværk i orden, så her har der ikke været så stor tilslutning, men Singletennis for niveauet under ser ud til at have interesse nok. Hold øje med hjemmesiden, hvor de forskellige ting bliver annonceret.

En tre-dages camp for voksne i august blev udsolgt i løbet af ingen tid og juniorcampen i august bliver også til noget. Der er imidlertid plads til langt flere børn, så for jer forældre med børn, der ikke har tilmeldt sig, betragt dette som en husker. Der er nemlig sidste tilmelding 5. juni.

 

Mange nye medlemmer

Interessen for nye medlemmer i RTK har været overvældende i år – det gælder både børn og voksne. Majkampagnen for voksne har igen været en stor succes, ikke mindst takket være en stor gruppe frivillige, som begynderudvalget har fået samlet. Ca. 60 nye har været med i majkampagnen og mange af dem har nu meldt sig ind. På den måde får RTK hele tiden nyt blod, samtidig med at vi holder fast i de ”gamle” medlemmer. Hvert år er der også nogen, der melder sig ud – heldigvis et fåtal som utilfredse, men vi skal dog hele tiden være opmærksom på, om RTK’s tilbud passer til det, medlemmerne godt kunne ønske sig.

 

Fremtidens strategi – og Roskilde som regionscenter

Af samme årsag har bestyrelsen sat gang i en proces omkring strategi for fremtiden. Over nogle måneder til efteråret vil vi finde forskellige områder, vi ønsker at sætte ekstra under lup og få gjort noget ved. Og vi vil inddrage forskellige medlemsgrupper i processen. Vi har ikke planlagt forløbet i detaljer endnu.

Allerede nu er der imidlertid gang i flere ny-tiltag. I bestyrelsen har vi sagt principielt ja til en opfordring om, at Roskilde bliver regionscenter for ”område Midtsjælland” hos Tennis Øst (samarbejdet mellem Sjællands og Københavns tennisunioner). Præcist hvad det indebærer er vi ikke færdige med at snakke med Tennis Øst om, men det handler blandt andet om at få skabt flere turneringstilbud i alle områder, så færre spillere skal køre langt, når de skal ud og spille.

Som stor klub har vi en forpligtelse til at bakke op om initiativer, der kan udbrede tennis, men når vi bliver regionscenter, er det også en fordel for os selv. Vi vil gerne blive endnu bedre til at udvikle vores egne talenter, så derfor har vi sideløbende med henvendelsen fra Tennis Øst sat gang i et arbejde omkring talentudvikling. I bestyrelsen er det Anja Kostecki, der sammen med træningschef Sisse Folmø er i gang med dette.

 

Udvidelse af hal og ændring af kontrakttimer

Af andre store projekter er der naturligvis udvidelsen af hallen, hvor vi skal have fundet en løsning på den udfordring, at vi godt kan betale af på et lån til en ny hal, men at vi ikke har fundet et sted at låne penge, fordi vi er en forening.

Arbejdet med dette bliver intensiveret efter sommerferien, hvor vi forhåbentlig har fået nedsat en arbejdsgruppe, der kan få kigget på dette – inklusiv at finde løsningen på, hvordan vi får udvidet RTK-hallen i Darup med en eller to baner. Vi har medlemmerne og aktiviteterne til det – og efter at have afdraget på den gamle hal i 30 år har vi også vist, at vi kan betale. Vi har dog en stor opgave med at få sat det konkrete arbejde i gang og fundet en løsning på lånefinansieringen. Er der medlemmer, der har input til dette, så er de meget velkomne.

Ved siden af dette har bestyrelsen kigget på brugen af hallen – ikke mindst kontrakttimerne. Vi har lovet, at vi senest til generalforsamlingen 2019 får lavet et oplæg til evt. beslutning om håndtering af de faste timer mandag-torsdag og lørdag formiddag. I dag er det sådan, at har man én gang fået en attraktiv, og fast tid hele sæsonen, så får man den fornyet år efter år, mens andre ikke kan komme til, og det er måske ikke det mest optimale system.

Men bestyrelsen beslutter ikke gennemgribende ændringer uden, at medlemmerne har været inddraget, så et konkret forslag vender vi tilbage til.

Dog kommer der i år til at ske flere rokeringer på indendørsbanerne. Dels er der nogle, der har meldt deres timer fra, dels har bestyrelsen besluttet at reglen om, at der skal være fire medlemmer skrevet op pr. bane, også bliver håndhævet i praksis. På den måde får flest mulige glæde af kontrakttimerne. Konkret betyder det, at enkelte, hvor der kun var to spillere knyttet til kontrakttimen, ikke har fået forlænget deres tid, hvis den lå i primetime mandag-torsdag aften. I år har vi dog kunnet fastholde, at enkelte med kun to tilknyttede spillere har faste tider enten sent om aftenen eller på andre tidspunkter, hvor der ikke er pres på banerne. Men vi kan ikke love, at det fortsætter til næste sæson. Det kommer an på efterspørgslen og om der bliver vedtaget nye regler for håndtering af de faste timer.

Samlet set betyder rokeringerne, at mange fra ventelisten til den kommende vinter har fået opfyldt deres ønsker, at vi sandsynligvis får en fritegningstime mere, og at der måske bliver udbudt 1-2 kontrakttimer mere. Det ved vi mere præcist efter næste bestyrelsesmøde.

Som I kan se, er der mange gode ting i gang. Derfor er jeg ærgerlig over, at vi i bestyrelsen nu må sige farvel til næstformand Hans Chr. Stigaard, der har valgt at stoppe. Vi vil på næste bestyrelsesmøde finde ud af, hvem der overtager HC’s opgaver.

 

Sommerfest for frivillige – hvem vil arrangere?

Heldigvis har RTK rigtig mange frivillige, der sikrer et højt aktivitetsniveau og som er grundstenen i klubben. Det sammenhold, alle vi frivillige har, er det, der binder klubben sammen, så derfor kunne bestyrelsen godt tænke sig at holde et arrangement for alle klubbens frivillige – en sommerfest eller lignende. For at det skal kunne lade sig gøre, har vi brug for….. nogle frivillige 😊. Har du lyst til at være med til at arrangere sådan en dag, så sig endelig til. Det kan sagtens være nogen uden for de grupperinger, der i forvejen laver arrangementer eller har faste opgaver.

Peter Madsen
Formand for Roskilde Tennis Klub