Efter 5 år som formand og ialt 13 år i bestyrelsen genopstiller Jan Winther ikke til formandsposten.

Desuden har formanden for aktivitetsudvalget Karen Marie Olsen (som ellers ikke er på valg) meddelt at hun udtræder af bestyrelsen i forbindelse med generalforsamlingen.

Bestyrelsen arbejder på at finde en kandidat til formandsposten og på forslag til bestyrelsens øvrige sammensætning. Yderligere information og forslag vil løbende blive lagt på hjemmesiden.

Har du gode ideer eller forslag er du mere end velkommen til at kontakte næstformand Charlotte Aaby Smith (e-mail charlotte@aabysmith.dk eller mobil 25188089) eller Henrik Overgaard (e-mail hop@pc.dk mobil 91547776).